Quantcast
< sekcia Regióny

Víťaz súťaže ponúkol Košiciam za Malinovského kasárne 5,5 mil. eur

Magistrát vyhlásil súťaž 21. februára 2014, jej predmetom boli pozemky, stavby a drobné stavby na vyše štvorhektárovej ploche.

Košice 25. apríla (TASR) – Chátrajúci areál Malinovského kasární v centre Košíc bude zrekonštruovaný na moderné multifunkčné centrum s obchodnými prevádzkami, kultúrnymi zariadeniami, službami a obytnými jednotkami s dobrým dopravným napojením na existujúcu dopravnú sieť. Na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže bude projekt realizovať spoločnosť INLOGIS zo skupiny HB Reavis, ktorá za areál mestu ponúkla 5,5 milióna eur. Informovala o tom dnes hovorkyňa mesta Košice Martina Urik Viktorínová.

"Celkovo prišli do verejnej súťaže dve ponuky, platná však bola iba jedna. Spĺňala všetky požadované náležitosti, od predloženia štúdie, jednotlivých podkladov, až po zloženie zábezpeky 500.000 eur na účet mesta. Komisia preto vyhodnotila ponuku ako víťaznú. Víťaz súťaže ponúkol 5,5 milióna eur, ďalších zhruba 2,5 milióna eur musí vynaložiť na sanáciu environmentálnej záťaže," uviedla hovorkyňa.

Magistrát vyhlásil súťaž 21. februára 2014, jej predmetom boli pozemky, stavby a drobné stavby na vyše štvorhektárovej ploche. Areál s viac ako 20 budovami je ohraničený ulicami Moyzesova, Poštová, Kuzmányho a Pri jazdiarni, v severozápadnom dotyku je na území ochranného pásma košickej mestskej pamiatkovej rezervácie.

Hlavným kritériom s váhovým koeficientom 90 percent bola výška ponúknutej kúpnej ceny, druhým s váhovým koeficientom 10 percent vypracovanie zámeru využitia areálu kasární podľa predloženej urbanistickej štúdie. Ide o ideové urbanisticko-architektonické riešenie multifunkčného centra s obchodnými prevádzkami, kultúrnymi zariadeniami, službami a obytnými jednotkami s dobrým dopravným napojením na jestvujúcu dopravnú sieť.

"Dlhé roky uzatvorený zabetónovaný areál má potenciál sa zmeniť na podobne atraktívne a zelené centrum, ako sa to podarilo v prípade Kasární Kulturparku. Teším sa, že centrum nášho mesta sa rozšíri o ďalšiu modernú atraktívnu lokalitu na trávenie voľného času a  bývanie," zhodnotil výsledky súťaže primátor mesta Richard Raši.

Aktuálne prebiehajú v súvislosti s verejnou obchodnou súťažou ďalšie procesné úkony, vrátane preukázania finančných zdrojov víťaza súťaže. Ten musí na účet mesta poukázať zvyšných päť miliónov eur,  až potom môže byť podpísaná zmluva. Peniaze, ktoré mesto Košice získa predajom kasární, použije podľa hovorkyne na riešenie finančných záväzkov z minulosti.