< sekcia Regióny

Martin chce do roku 2020 zvýšiť podiel triedeného zberu na 60 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Primátor mesta Ján Danko pripomenul, že mesto sa musí držať európskej a slovenskej legislatívy.

Martin 22. augusta (TASR) – Mesto Martin chce do roku 2020 zvýšiť podiel triedeného zberu komunálnych odpadov na 60 percent. Vyplýva to z Programu odpadového hospodárstva mesta Martin na roky 2016 – 2020, ktorý na štvrtkovom zasadnutí schválili poslanci martinského mestského zastupiteľstva (MsZ).

Primátor Martina Ján Danko pripomenul, že mesto sa musí držať európskej a slovenskej legislatívy. "Meškáme v triedení odpadu, jeho separácii, využívaní hlavne na druhotné spracovanie. Toto nielen na Slovensku, ale určite ani v Martine nie je silná stránka. Naozaj mnoho odpadu, ktorý sa dá ešte sekundárne využiť, ide jednoducho na skládky. V tomto vidím veľké rezervy," povedal Danko.

"Budeme musieť naozaj separovať takmer všetko. Nikdy to nebude sto percent, lebo nedonútime všetkých občanov, aby sa k tomu postavili seriózne. Ale bude treba začať už od malých detí, od škôlok, základných škôl. A vychovať ľudí, aby si vážili životné prostredie a prírodu. Aby sa to, čo sa dá ešte spracovať, dostalo tam, kde sa to spracovať dá," podotkol martinský primátor.

Cieľom Programu odpadového hospodárstva mesta Martin na roky 2016 – 2020 je znížiť množstvo vzniku komunálnych odpadov, osobitne zmesového komunálneho odpadu. "Ďalej zvýšiť podiel triedeného zberu komunálnych odpadov na 60 percent v roku 2020. Do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo. Podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 percent podľa hmotnosti takéhoto odpadu, vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku. A tiež znížiť množstvo biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ukladaných na skládky odpadov," uvádza sa v schválenom materiáli.