< sekcia Regióny

Martin požiada o 441.459 eur na projekt prestupného bývania

Centrum mesta Martin Foto: TASR

Projekt predstavuje prirodzené rozšírenie existujúcej bytovej politiky mesta Martin.

Martin 20. júna (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine schválili na štvrtkovom zasadnutí žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Prestupné bývanie v meste Martin. Oprávnené výdavky projektu, zameraného na zlepšenie bývania marginalizovaných rómskych komunít, sú vo výške 441.459 eur. Spolufinancovanie mesta vo výške päť percent predstavuje sumu 22.073 eur.

Projekt predstavuje prirodzené rozšírenie existujúcej bytovej politiky mesta Martin. "Na území mesta sú do projektu zapojené segregované lokality Bambusky, objekt 'Na Kameni 1' a nesegregovaná lokalita, ubytovňa na Ul. Ambra Pietra 25 blok B. V súčasnosti v nich žije dokopy 567 obyvateľov, z toho 127 mužov, 163 žien a 277 detí. Z celkového počtu 427 mestských nájomných bytov tvoria obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít 30,7 percenta všetkých nájomníkov," informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.

"Predpokladám, ak všetko dobre pôjde, rekonštrukcie bytov v rámci projektu by sa mohli začať od budúceho roka. Tento rok to zrejme ešte nebude reálne. Projektová dokumentácia sa robí, sú potrebné stavebné povolenia na rekonštrukcie. Treba skontrolovať stav domov, či sú spôsobilé na rekonštrukciu," vysvetlil primátor Martina Ján Danko.

Po vytvorení systému prestupného bývania predpokladá mesto Martin podľa schváleného materiálu aj vytvorenie sociálneho podniku pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov. "Predovšetkým marginalizovaných rómskych komunít, kde by získali potrebnú odbornú prax so zameraním sa najmä na nedostatkové remeselné profesie. Čím sa má zabezpečiť schopnosť klientov uplatniť sa na trhu práce, platiť nájomné, a teda aj funkčnosť systému prestupného bývania a jeho udržateľnosť," uvádza sa v materiáli.