< sekcia Regióny

Matica slovenská si pripomenie sté výročie oživotvorenia

Na archívnej snímke sídlo Matice slovenskej v Martine. Foto: TASR Pavol Ďurčo

Oslavy storočnice sa začnú 3. augusta 2019 slávnostným zasadnutím Výboru MS.

Martin 22. júla (TASR) – Matica slovenská (MS) si v nedeľu 4. augusta pripomenie v Martine storočnicu oživotvorenia v roku 1919. Podľa hovorkyne MS Veroniky Matuškovej bude súčasťou osláv kultúrny program, odhalenie busty Jána Vanoviča, slávnostný sprievod mestom a tri kresťanské bohoslužby na viacerých miestach.

"Oživotvorenie MS je jedným z najdôležitejších historických míľnikov našich moderných dejín, a to nielen pre matičiarov, ale pre celý slovenský národ. Osud spolku symbolizoval aj rezistenciu a existenciu Slovákov ako samostatného národa v Uhorsku. Zrušený bol v roku 1875 počas násilnej maďarizácie, no mladý česko-slovenský štát ihneď po svojom vzniku a za účasti viacerých pôvodných matičných členov pristúpil z politických, ideologických a kultúrnych dôvodov k revitalizácii matičnej činnosti na Slovensku. Obnovená MS výrazne prispela ku konsolidácii štátoprávneho života v prvej Česko-Slovenskej republike," uviedol predseda MS Marián Gešper.

Po obnovení činnosti 5. augusta 1919 vstúpila MS podľa Matuškovej do jedného z najdôležitejších a najúspešnejších období. "Zakladali sa prvé miestne odbory, naplno sa rozvinula vedecká, publikačná, vydavateľská a osvetová činnosť. V roku 1926 slávnostne otvorili súčasnú sídelnú budovu MS," pripomenula jej hovorkyňa.

Doplnila, že oslavy storočnice sa začnú 3. augusta 2019 slávnostným zasadnutím Výboru MS. "Členovia výboru si pozrú premiéru historického dokumentu o oživotvorení Matice slovenskej, ktorý bude zároveň zverejnený na internete. Program 4. augusta sa začne svätou omšou v rímskokatolíckom Kostole sv. Martina o 8.30 h, liturgiou v gréckokatolíckom chráme Všetkých svätých o 9.00 h a službami Božími v Evanjelickom a. v. kostole o 10.00 h. Pokračovať bude v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou MS o 11.30 h odhalením busty národovca, člena výboru obnovenej MS, advokáta a predsedu MS Jána Vanoviča," dodala Matušková.

"Oslavy ukončí slávnostný sprievod na Národný cintorín a pietny akt. Ďalšie podujatia k stému výročiu oživotvorenia MS pripravujú miestne odbory MS, založené pred sto rokmi," uzavrela Matušková.