< sekcia Regióny

Mesto Púchov spustilo petíciu za obnovenie detskej pohotovosti

Ilustračné foto. Foto: TASR

Ako informovala primátorka Púchova Katarína Heneková, samospráva našla možné riešenie zriadenia pohotovosti napriek tomu, že jej to kompetenčne neprináleží.

Púchov 16. septembra (TASR) – Mesto Púchov spustilo petíciu za obnovenie ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast. Petíciou chce mesto iniciovať legislatívnu zmenu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý mu v súčasne platnom znení znemožňuje obnovenie fungovania detskej pohotovosti aspoň v obmedzenom režime.

Ako informovala primátorka Púchova Katarína Heneková, samospráva našla možné riešenie zriadenia pohotovosti napriek tomu, že jej to kompetenčne neprináleží. Detskú pohotovosť chce zabezpečiť v spolupráci s považskobystrickou nemocnicou. V zmysle zákona sú však Púchov a Považská Bystrica dve rozdielne spádové územia, čo je jadrom celého legislatívneho problému.

„V Púchove od 1. júla tohto roka nefunguje detská pohotovosť. Bez detskej pohotovosti je tak nielen mesto, ale celý okres takmer s 44.000 obyvateľmi. Rodičia s deťmi tak musia navštevovať pohotovosť v Považskej Bystrici alebo v Trenčíne. Mestu Púchov sa podarilo po rokovaniach s lekármi, považskobystrickou nemocnicou a Trenčianskym samosprávnym krajom nájsť riešenie, výsledkom ktorého by bolo fungovanie detskej pohotovosti v Púchove v obmedzenom režime, prekážkou je platná legislatíva,“ skonštatovala Heneková s tým, že na ministerstvo zdravotníctva poslali žiadosť o legislatívnu zmenu, naspäť prišlo „alibistické stanovisko bez návrhu riešenia“.

Podľa hovorkyne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzany Eliášovej MZ SR zaslalo mestu Púchov stanovisko, v ktorom vysvetlilo všetky podmienky, za akých je možné zabezpečiť prevádzkovanie APS v zmysle platných právnych podmienok. „Keďže organizátor pre pevný bod Považská Bystrica nemá vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej pohotovosti aj v spádovom území Púchov, nie je možné vydať takémuto poskytovateľovi povolenie na prevádzkovanie doplnkovej APS v meste Púchov,“ doplnila Eliášová.   

Ako dodala, MZ SR v minulosti zrušilo povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej APS z dôvodu, že bývalý organizátor v pevnom bode Púchov pre deti a dorast požiadal o zrušenie povolenia na prevádzkovanie ambulancie. MZ SR navrhlo riešenie, že ak nejaký poskytovateľ prejaví záujem a splní zákonné povinnosti, ministerstvo vydá po vzájomnej dohode takémuto poskytovateľovi poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej APS pre deti a dorast v meste Púchov.

Heneková je presvedčená, že sa petíciou podarí iniciovať legislatívnu zmenu a znovuobnovenie detskej pohotovosti v Púchove. „Môže to byť receptom a riešením aj pre iné mestá Slovenska, kde už o pohotovosť prišli podobne ako Púchov. Petíciu preto môžu podpísať nielen obyvatelia Púchovského okresu, ale i občania z iných regiónov Slovenska,“ zdôraznila púchovská primátorka.