Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. jún 2024
< sekcia Regióny

Vranov nad Topľou hospodáril v roku s historicky najvyšším prebytkom

Pohľad na Vinice, časť mesta Vranov nad Topľou, ilustračné foto. Foto: TASR

Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu si mesto Vranov nad Topľou vezme kontokorentný úver vo výške 500.000. eur.

Vranov nad Topľou 25. júna (TASR) - Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie za rok 2019 s prebytkom vo výške 2.897.000 eur. Podľa vedúceho ekonomického oddelenia mestského úradu Milana Malého ide o historicky najvyššiu sumu. Vranovská samospráva tiež v uplynulom roku zrealizovala najrozsiahlejšie opravy a rekonštrukcie mestských komunikácií za posledných 30 rokov.

Prebytok hospodárenia vo výške takmer tri milióny eur je podľa Malého slov spôsobený nevyužitím všetkých účelovo určených finančných prostriedkov, najmä v kapitálovej časti rozpočtu. Išlo o financie na vybudovanie novej mestskej športovej haly, ktorú mesto získalo od Úradu vlády SR po jej výjazdovom rokovaní v regióne, o prostriedky na opravu materskej školy Okulka či na rekonštrukciu mestskej tržnice. "Po očistení týchto účelových prostriedkov, kapitálových, ako aj bežných, je zostatok na prídel do rezervného fondu v sume 182.000 eur," priblížil Malý.

Spomedzi kapitálových výdavkov poukázal najmä na sumu vynaloženú na opravy ciest a mestských komunikácií. "Jednak sa opravovali cesty z vlastných príjmov vo výške skoro 400.000 eur, ale bol prijatý aj dodávateľský úver v sume 1.281.000 eur na väčšie a rozsiahlejšie opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií," vysvetlil s tým, že išlo o najväčšiu investíciu do tejto položky za posledných 30 rokov. Okrem toho tiež mesto investovalo do opráv materských škôl a ďalších právnych subjektov mesta.

Zostatok hospodárenia presunutý do rezervného fondu má podľa Malého slov slúžiť ako "rezerva v prípade ešte väčšieho prepadu ekonomiky". Doplnil, že súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu zatiaľ vranovská samospráva rieši prostredníctvom škrtov vo výdavkoch, a to najmä v oblasti investičných projektov. "Presunú sa skoro určite na ďalšie rozpočtové roky," dodal. Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu si mesto Vranov nad Topľou vezme kontokorentný úver vo výške 500.000. eur. Mestskí poslanci ho odobrili na svojom štvrtkovom zasadnutí.