< sekcia Regióny

Mestskí policajti z L. Hrádku vlani riešili viac ako 750 priestupkov

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Priestupkov proti verejnému poriadku riešili 60, porušením všeobecne záväzných nariadení sa zaoberali v 42 prípadoch.

Liptovský Hrádok 18. apríla (TASR) – Mestskí policajti v Liptovskom Hrádku počas minulého roka riešili 757 priestupkov. Najviac z nich bolo na úseku dopravy. V Správe o činnosti Mestskej polície Liptovský Hrádok za rok 2018 to uviedol jej náčelník Marek Murín.

Priestupkov proti verejnému poriadku riešili 60, porušením všeobecne záväzných nariadení sa zaoberali v 42 prípadoch. „V roku 2018 smerovala naša činnosť predovšetkým k ochrane pred porušovaním verejného poriadku, vandalizmom, poškodzovaním verejnoprospešných zariadení, mestského majetku, znečisťovaním verejných priestranstiev a verejnej zelene. Riešenie problémov v statickej doprave spočívalo pri parkovaní vozidiel, vjazdoch vozidiel, zastavení a státí na miestach, kde to nie je povolené,“ ozrejmil Murín.

Za dôležitú oblasť práce mestskej polície považuje náčelník prevenciu. V rámci nej rozšírili a zmodernizovali kamerový systém. „Zrealizovali sme 32 besied a aktivít, na ktorých bolo 1536 účastníkov. Venovali sme sa rôznym aktuálnym preventívnym témam, akými sú drogy, alkohol, kriminalita, šikana, bezpečnosť a doprava pre deti a mládež,“ informoval.

V uplynulom roku udelili mestskí policajti 239 blokových pokút na mieste v celkovej výške 3739 eur. Ostatné, menej závažné priestupky, boli v 538 prípadoch vybavené napomenutím.

Informácie zverejnilo mesto Liptovský Hrádok na oficiálnej webovej stránke.