Quantcast
< sekcia Regióny

Vyhodnotil podnety pre obnovu trhoviska Miletičova v Bratislave

Na archívnej snímke uzavreté Trhovisko Miletičova v bratislavskom Ružinove. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Návštevníci i predajcovia vnímajú výrazne aj nedostatok základnej technickej infraštruktúry, preto improvizujú pri predaji a príprave produktov často aj na úkor hygieny a netriedeného odpadu.

Bratislava 9. mája (TASR) - Najväčším problémom trhoviska Miletičova v bratislavskom Ružinove je jeho dlhodobo nevyhovujúci technický stav a hygiena. Pre väčšinu návštevníkov je však dôležitým miestom, mnohí si vytvorili aj väzbu na konkrétneho predajcu. Medzi najvernejších zákazníkov patria seniori, najväčší záujem je o lokálne produkty. Vyplýva to z vyhodnotenia podnetov na plánovanú obnovu trhoviska.

Kľúčové podnety pre plánovanú obnovu trhoviska sumarizuje záverečná správa z participácie, ktorú v uplynulých dňoch sfinalizoval metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Do prieskumu sa zapojilo 2500 obyvateľov, 43 predajcov i deväť odborníkov na trhy prostredníctvom dotazníkov v slovenskej, anglickej a vietnamskej jazykovej mutácii. Správa bude zároveň súčasťou zadania pre urbanisticko-architektonickú súťaž, na ktorej spolupracuje MIB s mestskou časťou Ružinov.

Návštevníci i predajcovia vnímajú výrazne aj nedostatok základnej technickej infraštruktúry, predajcovia preto improvizujú pri predaji a príprave produktov často aj na úkor hygieny a netriedeného odpadu. Za negatívum označujú aj to, že je trhovisko usporiadané do neprehľadných uličiek, v ktorých sa ťažko orientuje. K zníženiu komfortu prispieva napríklad aj absencia bezbariérových verejných toaliet.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplýva, že sedem z desiatich opýtaných navštevuje trhovisko Miletičova celý život a je to pre nich dôležité miesto. Najväčší záujem je o lokálne produkty (88 percent), ale značný dopyt je aj po výrobkoch z medzinárodnej kuchyne (58 percent). Medzi najvernejších zákazníkov patria seniori, ktorí zvyknú nakupovať okrem ovocia a zeleniny aj cenovo dostupné oblečenie.

"Výstup bude primárne podkladom pre zadanie urbanisticko-architektonickej súťaže, a rovnako ho môžu využiť zástupcovia a prevádzkovateľ Trhoviska Miletičova, či odborníci, ktorí budú spracovávať ekonomickú overovaciu štúdiu," skonštatoval riaditeľ MIB Ján Mazúr. Štúdia má okrem iného ukázať, aký rozsah investícií si trhovisko vyžaduje.

MIB zároveň navrhol niekoľko rýchlych zásahov, ktoré majú pomôcť trhovisku už v súčasnosti. Patrí medzi ne doplnenie lavičiek a cyklostojanov, zredukovanie vizuálneho smogu, zriadenie sociálnej služby, vytvorenie podmienok pre triedenie odpadu, sprehľadnenie navigačných tabúľ vrámci trhoviska, ale tiež aktualizácia webovej stránky.

Trhovisko Miletičova vzniklo v 70. rokoch, predtým tam bola budova známeho bitúnka. História spracovania mäsa na Miletičovej siaha až do konca 19. storočia. Bitúnok vznikol v roku 1924, tvorený bol z viacerých hál, jeho architektúra odkazovala na podobné industriálne stavby z tohto obdobia. Dominantným prvkom ostal komín, ktorý dodáva trhovisku svoj špecifický charakter doteraz.