< sekcia Regióny

Michalovce cez eurofondy zrevitalizujú park Kerta

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Henrich Mišovič

Projekt rieši aj úpravu existujúcich chodníkov, ich obnovu a debarierizáciu celého územia.

Michalovce 3. augusta (TASR) – Mesto Michalovce zrevitalizuje s podporou eurofondov park v okolí kaštieľa Sztárayovcov, dnešného sídla Zemplínskeho múzea. Obnova parku zvaného Kerta je súčasťou spoločného cezhraničného projektu, kde partnerom je maďarské mesto Nové Mesto pod Šiatrom. Projekt získal podporu bez krátenia rozpočtu v celkovej výške zhruba 1.018.000 eur, informovala michalovská radnica na webstránke mesta.

Finančná podpora pôjde v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Maďarsko. "Prírodno-krajinársky park Kerta nutne potrebuje revitalizáciu zelene a drevín z kompozičného, ale aj zdravotného hľadiska, a zároveň pre zachovanie jeho významnej historickej hodnoty. Rovnako je to jediné miesto v meste, ktoré pre občanov predstavuje najrozľahlejší park pre oddych, prechádzky s deťmi a pobyt na čerstvom vzduchu," uviedlo mesto.

Pre zachovanie pamiatkových hodnôt parku bola navrhnutá jeho celková revitalizácia zameraná najmä na obnovu porastovej štruktúry, kompozície parku a ošetrenia väčšieho množstva drevín. Z dôvodu výrazného úbytku kostrových drevín a zhoršeného zdravotne-biologického stavu súčasnej vegetácie je v projektovej dokumentácii navrhnuté obnovenie periférneho porastového venca, a to od rieky Laborec, v juhovýchodnej časti parku a západnej časti od rodinných záhrad.

"Porastový veniec je nutné založiť z dôvodu ochrany pred veternými kalamitami, ale aj z hľadiska pohľadového členenia od okolitého prostredia. Vo vnútornej časti parku je navrhnutá výsadba porastovými skupinami, solitérmi a voľnými trávnatými plochami tak, aby bola zachovaná vyváženosť prírodno-krajinárskej kompozície," informovala radnica.

Projekt rieši aj úpravu existujúcich chodníkov, ich obnovu a debarierizáciu celého územia. Kvalitnejšie podložie chodníkov a následná úprava povrchu umožní pohyb aj návštevníkov s telesným postihnutím. Na celom území parku pozdĺž chodníkov osadia nový imobiliár, lavičky a odpadkové koše, ktoré svojím vzhľadom zapadnú do historickej podoby parku. Celá komunikačná sieť chodníkov je vytvorená podľa historických podkladov.

Podľa mesta sa vybuduje aj nové verejné osvetlenie v celom parku, ktoré zabezpečí bezpečný pohyb aj v neskorších hodinách. V rámci prevencie voči vandalizmu a ochrany bude zrealizovaná aj inštalácia vedenia na kamery následne napojené na mestský kamerový systém. Doplnkovým prvkom bude obnova altánku, ktorý bude slúžiť aj ako priestor pre hudobné či divadelné podujatia malého rozsahu.