< sekcia Regióny

Michalovce riešia otázku, čo s odpadom po roku 2021

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Samospráva tiež rieši otázku kuchynského odpadu.

Michalovce 13. júla (TASR) – Úver vo výške 423.000 eur, ktorého prijatie schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Michalovciach na svojom poslednom mimoriadnom zasadnutí (30. 6.), má slúžiť na zabezpečenie odpadového hospodárstva v meste po roku 2021. Ako vyplýva z dôvodových správ k prijatým uzneseniam, mesto chce do roka rozšíriť kapacitu svojej skládky na tuhý komunálny odpad, ktorej chce zabezpečiť aj linku na mechanicko-biologickú úpravu (MBÚ) odpadu. Samospráva tiež rieši otázku kuchynského odpadu.

"Výstavba tretej etapy a realizácia linky MBÚ mestom zaručuje relatívnu stabilitu prevádzkových nákladov, a teda minimálne zvyšovanie poplatkov pre obyvateľov, čo pri spolupráci s podnikateľskými subjektmi nie je možné zaručiť," zhodnotila prínos projektu komisia menovaná primátorom, ktorá sa stratégiou odpadového hospodárstva v meste zaoberala od marca tohto roka a zastupiteľstvu predostrela jej niekoľko variantov. Náklady, ktoré si bude tento variant riešenia vyžadovať, vyčíslila na 7.322.300 eur. Plánom samosprávy je financovať najnákladnejšiu časť projektu, zriadenie linky v sume 6.000.000 eur prostredníctvom dotácie. Mesto sa preto zapojí do výzvy Operačného programu Ministerstva životného prostredia SR Kvalita životného prostredia zameranej na MBÚ zmesových komunálnych odpadov. Spoluúčasť v prípade uspenia má predstavovať sumu 300.000 eur. Samotnú stavbu tretej etapy skládky vyčíslila komisia takmer na milión eur, ďalších približne 340.000 eur sú výdavky na výkup pozemkov na zabezpečenie stavby. Komisia predpokladá, že ročné náklady obyvateľov Michaloviec na zber a likvidáciu odpadov pri takomto riešení odpadového hospodárstva stúpnu o 2,32 eura. Ak by mesto vo výzve na obstaranie linky na úpravu odpadov neuspelo, Michalovčanom by ročné náklady na odpad stúpli o 0,20 eura.

Vzhľadom na legislatívne zmeny a povinnosť samospráv od 1. januára 2021 zaviesť a zabezpečovať zber a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu michalovskí mestskí poslanci zároveň odsúhlasili zámer mesta uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok pre projekt "Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad". Samospráva od neho očakáva nielen zabezpečenie špeciálnych zberných nádob pre všetky domácnosti v meste, ale i obstaranie technologického zázemia. "Projekt rieši stavebné náklady rozšírenia manipulačných plôch na zbernom dvore na Ul. lastomírskej pre umiestnenie technologických zariadení, pre procesy hygienizácie odpadu a uloženie kompostu z gastroodpadu," uvádza dôvodová správa s tým, že celkové náklady by mali predstavovať sumu takmer 1.390.000 eur. Spoluúčasť mesta vedúca odboru informatizácie a grantov mestského úradu Jana Machová vyčíslila v tomto prípade na bezmála 70.000 eur.