< sekcia Regióny

Michalovce budú svoj odpad vyvážať, obyvatelia si priplatia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Dôvodom, prečo vlani nastavené sadzby nebudú od nového roka stačiť pokryť náklady na odpadové hospodárstvo, je naplnenie a následná nutnosť uzatvorenia mestskej skládky komunálneho odpadu v Žabanoch.

Michalovce 30. novembra (TASR) – Poslanci mestského zastupiteľstva v Michalovciach v pondelok po roku opätovne schválili zmenu všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dôvodom, prečo vlani nastavené sadzby nebudú od nového roka stačiť pokryť náklady na odpadové hospodárstvo, je naplnenie a následná nutnosť uzatvorenia mestskej skládky komunálneho odpadu v Žabanoch. Vyplýva to z dôvodovej správy schvaľovaného materiálu.

"Uloženie odpadu na externú skládku a činnosti s tým súvisiace, to je prekládka komunálneho odpadu na prekládkovej stanici Žabany do prepravných veľkoobjemových kontajnerov a vlastná preprava odpadu na skládku vzdialenú 37 kilometrov od prekládkovej stanice, spôsobí zvýšenie výdavkov na zneškodňovanie komunálneho odpadu od 1. januára 2021," uvádza dôvodová správa. S účinnosťou k rovnakému dátumu tak budú obyvatelia Michaloviec za zber a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu namiesto súčasných 0,08 eura na deň platiť 0,099 eura. Ročná sadzba vo výške 36 eur tak oproti aktuálnym 29 eurám bude predstavovať zvýšenie o sedem eur na osobu. Pri množstevnom zbere dôjde po novom k zvýšeniu sadzby poplatku za jeden liter odpadu z aktuálnej hodnoty 0,014 eura na navrhovaných 0,017 eura.

Ako vyplýva z návrhu viacročného rozpočtu mesta, ktorým sa poslanci v pondelok takisto zaoberali, samospráva v roku 2021 očakáva dosiahnuť príjmy z týchto poplatkov vo výške približne 1,5 milióna eur. Predpokladané výdavky Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce na odpadové hospodárstvo vrátane mzdových nákladov a dopravy na skládku v katastri obce Sirník v okrese Trebišov sú rozpočtované na takmer dva milióny eur.