Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. jún 2024Meniny má Sidónia
< sekcia Regióny

Miestne občianske a preventívne služby dohliadajú na bezpečnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mesto Hurbanovo sa zapojilo do projektu Miestne občianske a preventívne služby v rámci výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko 2021 - 2027.

Hurbanovo 24. mája (TASR) - Od mája v Hurbanove opäť fungujú Miestne občianske a preventívne služby. Dve štvorčlenné hliadky budú na území mesta dohliadať na dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania a prispievať k zníženiu kriminality, informovala radnica. Projekt potrvá do októbra 2026.

Mesto Hurbanovo sa zapojilo do projektu Miestne občianske a preventívne služby v rámci výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko 2021 - 2027. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 327.672 eur, pričom miera spolufinancovania bola stanovená pomerom príspevku 85 percent z Európskeho sociálneho fondu plus a 15 percent zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancovanie zo strany prijímateľa dotácie sa nevyžaduje.

V rámci projektu boli výberovým konaním vybraní ôsmi uchádzači, ktorí vytvorili dve štvorčlenné hliadky. Cieľovou skupinou boli príslušníci a obyvatelia z marginalizovanej rómskej komunity. Organizačne sú začlenení pod Mestskú políciu Hurbanovo.

Hliadky budú monitorovať a zabezpečovať bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním i upozorňovať na protispoločenskú činnosť a oznamovať ju príslušnej kompetentnej inštitúcii. Kontrolovať budú pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov, upozorňovať na zákaz vypaľovania trávy a lúčnych porastov.

Do kompetencie hliadok patrí aj monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok odpadov, pomáhať pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí i podujatí organizovaných mestom.