< sekcia Regióny

MK SR: Materiál o dokončení rekonštrukcie SNG je vo finálnej fáze

SNG, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

S fyzickou realizáciou rekonštrukcie SNG sa začalo v januári 2016, pôvodne mali byť práce dokončené v závere roka 2018.

Bratislava 19. augusta (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR finalizuje materiál o dokončení rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave. "Našou snahou je návrh o ďalšom postupe rekonštrukcie predložiť čo najskôr na rokovanie vlády,“ informoval TASR Pavol Čorba z kancelárie ministerky kultúry.

Rezort ešte na jar oznámil, že v súvislosti s pripravovaným materiálom a odporúčaním pracovnej skupiny zaoberajúcej sa situáciou v SNG si nechal vypracovať znalecký posudok zo strany Technickej univerzity (TU) v Košiciach, ktorého závery umožnia v dokumente pre vládu objektívne vyčísliť sumu na dokončenie rekonštrukcie i stanoviť nový záväzný termín dokončenia prác. "V súčasnosti nedisponujeme informáciami o záveroch znaleckého posudku, pretože nebol ešte definitívne vypracovaný,“ uviedol v tejto súvislosti Čorba.

Potvrdil, že súčasťou pripravovaného materiálu budú informácie z auditu, ktorý mal za cieľ preveriť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov pri doterajšom riadení projektu, vrátane správnosti fungovania kontrolných systémov.

S fyzickou realizáciou rekonštrukcie SNG sa začalo v januári 2016, pôvodne mali byť práce dokončené v závere roka 2018. Termín sa postupne posúval v dôsledku komplikovanosti celej výstavby i nevyhnutných revízií stavebných postupov súvisiacich s reálnym stavom odkrytých konštrukcií a ďalších faktorov, ako je napríklad blízkosť Dunaja, prítomnosť spodnej vody, či pozostatkov minulých stavebných zásahov. Pôvodne boli celkové náklady vyčíslené na 49 miliónov eur, komplikovaný a predlžovaný čas prác rozpočet navýšia.