< sekcia Regióny

Moldavská mestská polícia riešila vlani viac než 1000 priestupkov

Na snímke mestská polícia na bicykloch hliadkuje v ohradenom mestskom parku. Foto: TASR/František Iván

Za jeden z pretrvávajúcich problémov v meste považuje práve zhusťujúcu sa dopravnú situáciu a stály nárast počtu áut.

Moldava nad Bodvou 22. januára (TASR) - Viac ako 1000 priestupkov riešila vlani Mestská polícia (MsP) Moldava nad Bodvou. Najčastejšie išlo o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (297). Vyplýva to zo správy o jej činnosti za rok 2019, ktorú zverejnilo mesto na svojej webovej stránke.

Od 1. januára do 31. decembra 2019 riešili celkovo 735 oznámení, vlastnou činnosťou zistili celkovo 749 skutkov. Naďalej využívali aj mestský monitorovací kamerový systém a tiež pokračovali v odchyte túlavých psov. „V sledovanom období bolo na území mesta vykonané odchytenie 30 túlavých psov, z toho štyri boli vrátené majiteľovi a 24 bolo umiestnených do náhradnej starostlivosti zvierat,“ uvádzajú bodvianskomoldavskí policajti vo svojej správe.

Priestupky vybavovala MsP prevažne pohovorom na mieste. Blokovo riešila väčšinu tých, ktoré sa týkali bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, z 268 prípadov takto riešila 165. Za jeden z pretrvávajúcich problémov v meste považuje práve zhusťujúcu sa dopravnú situáciu a stály nárast počtu áut. Dôsledkom toho je podľa nej i nedostatok parkovacích miest hlavne na sídliskách, kde dochádza k parkovaniu motorových vozidiel na trávnatých plochách.

Ďalej riešili priestupky proti verejnému poriadku (215) a zaznamenali aj 162 porušení všeobecne záväzných nariadení (VZN) mesta. „V 26 prípadoch boli riešení majitelia psov, v piatich prípadoch boli riešení priestupcovia z dôvodu nepovoleného predaja tovaru - z toho dvakrát sankcia. V 127 prípadoch boli riešení občania pri znečisťovaní verejného priestranstva, prehrabávanie sa v kuka nádobách. V štyroch prípadoch boli riešení priestupcovia z dôvodu nepovoleného zakladania ohňa,“ spresňuje s tým, že čo sa týka priestupkov proti majetku, zaevidovali 118 skutkov.

MsP Moldava nad Bodvou zároveň zistila a zaistila osoby po spáchaní trestných činov. V siedmich prípadoch išlo o trestný čin vyhrážanie sa, v štyroch prípadoch o krádež, po tri sa týkali výtržníctva, poškodzovania cudzej veci a ublíženia na zdraví. Dva trestné činy súviseli s týraním blízkej a zverenej osoby a po jednom aj s porušovaním domovej slobody, nedovolenou výrobou a prechovávaním omamných látok či útokom na verejného činiteľa.