Quantcast
< sekcia Regióny

Odborníci mapujú rizikovosť elektrických vedení pre vtáctvo

Odborníci pre monitoring elektrických vedení skontrolujú vyše 8-tisíc kilometrov elektrických vedení na Slovensku. Mapuje ich viac ako 50 špeciálne vyškolených mapovateľov. Prieskum sa realizuje v rámci projektu LIFE a zastrešujú ho Energia Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) a Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Cieľom prieskumu je zistiť, ktoré úseky vedení sú rizikové pre vtáctvo z hľadiska nárazov. V ďalšej časti projektu bude rizikovosť úsekov overovaná a nebezpečné vedenia budú ekologizované inštaláciou vhodných prvkov, ktoré ich pre vtáky zviditeľnia a zamedzia nárazom. Na snímke mapovanie elektrického vedenia v Kráľovskom Chlmci 19. februára 2015. Foto: TASR - Roman Hanc

Vďaka monitoringu budú identifikované skutočne rizikové vedenia, takže cielený, systematický monitoring zabezpečí efektívne využitie finančných prostriedkov na ochranu vtáctva.

Kráľovský Chlmec 19. februára (TASR) – Mapovanie rizikovosti elektrických vedení pre vtáctvo prebieha v týchto týždňoch aj na východnom Slovensku. V rámci projektu ochrany prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000 ho realizuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou (VSD), a. s.

Momentálnu absenciu snehu využívajú odborníci na to, aby zmapovali nadzemné elektrické vedenia. Skúmajú ich z hľadiska toho, či sú nebezpečné a dochádza na nich k nárazom vtáctva. Vyše 8000 kilometrov vedení na Slovensku v súčasnosti mapuje viac ako 50 špeciálne vyškolených mapovateľov. Prieskum sa realizuje v rámci projektu LIFE Energia v krajine.

Monitoring pozostáva z dvoch kľúčových etáp. Prvá sa začala v januári 2015 a potrvá do marca 2015. Počas tohto obdobia sa vyhodnocuje rizikovosť jednotlivých úsekov elektrických vedení. "Len za prvý mesiac sa na východnom Slovensku zmapovalo približne 1200 kilometrov vedenia. Následne sa začne druhá etapa, ktorá potrvá do februára 2016, kedy sa budú rizikové úseky overovať. Všetky vedenia sa prejdú dvakrát. Úseky, ktoré budú identifikované ako rizikové, prejdú mapovatelia desaťkrát. Úseky, na ktorých sa zistia nárazy vtákov, budú následne ekologizované prostredníctvom inštalácie zviditeľňovacích prvkov tak, aby ich vtáky zaregistrovali," hovorí Ervín Hapl z RPS, ktorý mapovanie na východnom Slovensku koordinuje.Vďaka monitoringu tak budú identifikované skutočne rizikové vedenia, takže cielený, systematický monitoring zabezpečí efektívne využitie finančných prostriedkov na ochranu vtáctva. "Prostriedky na ekologizáciu elektrických vedení poskytnú energetické spoločnosti ako finančný vklad za účelom spolufinancovania projektu. Východoslovenská distribučná, a. s., prispeje počas piatich rokov takmer 210.000 eurami," uviedla Andrea Vlková z VSD. Európska komisia prispeje čiastkou viac ako 1,4 milióna eur.Nárazy vtáctva do nadzemných elektrických vedení je problém, ktorý bol identifikovaný dávnejšie, ale doteraz nebol skúmaný a riešený systematicky. V roku 2010 sa na Slovensku začali realizovať výskumy, ktoré potvrdili závažnosť tohto problému a významný negatívny vplyv na voľne žijúce vtáctvo, najmä počas migrácie, ale aj v hniezdnom období. Z toho dôvodu sa RPS začala problémom zaoberať intenzívnejšie.

Partnermi projektu sú VSD, Západoslovenská distribučná, a. s., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR.