Quantcast
< sekcia Regióny

Monitoring kvality vody zo studní v okolí Slanej by sa mal rozšíriť

Na archívnej snímke výtok banskej vody, ktorá znečisťuje rieku Slaná. Foto: TASR - Milan Kapusta

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit.

Bratislava 5. augusta (TASR) - Monitoring kvality vody v studniach v okolí znečistenej rieky Slaná by sa mal v najbližšom čase rozšíriť. Malo by ísť približne o 50 studní v okrese Rožňava. Hygienici majú na dlhodobé monitorovanie prisľúbené financie. Pre TASR to uviedol Jozef Varga, poverený riadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave.

"Cieľom RÚVZ Rožňava je odoberať v pravidelných intervaloch vzorky vôd zo všetkých studní, ktoré spĺňajú objektívne kritériá (hĺbka, vzdialenosť od rieky, podložie, prevýšenie)," povedal Varga.

Na základe analýzy výsledkov rozborov vôd v čase budú hygienici podľa Vargu vedieť určiť, či a za akých podmienok môže dôjsť k prestupu kontaminantov zo znečistenej rieky do individuálnych vodných zdrojov. "Až na základe objektívnych laboratórnych vyšetrení môžeme posúdiť prestup kontaminantov, ako aj riziko ohrozenia zdravia obyvateľstva," podotkol. V prípade, ak by laboratórnymi analýzami zaznamenali prekročenie limitných hodnôt, budú regionálni hygienici okamžite konať.

RÚVZ zároveň požiadal starostov dotknutých obcí o identifikovanie nových studní. Informoval ich aj o možných rizikách. Samosprávam zároveň ponúkol možnosť konzultácie s odborníkmi, kedykoľvek to budú potrebovať.

Regionálni hygienici z Rožňavy sa zúčastnili na medzirezortnom krízovom štábe k znečisteniu rieky Slaná, ktorí sa konal tento týždeň. Zástupcovia organizácií ministerstva životného prostredia sa zhodli na stálej potrebe monitorovania podzemných vôd v okolí toku a na výbere efektívneho technologického riešenia zastavenia vytekania znečistenej vody z bane. "O ňom sa rozhodne už budúci týždeň," uviedol envirorezort.

Ďalej sa dohodli na zriadení expertnej skupiny, ktorá na základe analýz odobratých vôd a ich prúdenia posúdi hydrologické monitoringy banských diel. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zmonitoruje sedimenty a spoločne so Slovenským vodohospodárskym podnikom budú monitorovať zloženie vody vytekajúcej do rieky, priblížilo ministerstvo.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.

Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.