Quantcast
< sekcia Regióny

Mestské lesy Brezová pod Bradlom dostali pokutu 13.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Spoločnosť Mestské lesy zaznamenala podľa údajov z finstat.sk za rok 2020 stratu vo výške 84.549 eur.

Brezová pod Bradlom 8. decembra (TASR) – Spoločnosť Mestské lesy, ktorých jediným spoločníkom je mesto Brezová pod Bradlom, dostalo pokutu 13.000 eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Proti spoločnosti bolo vedené konanie zo strany Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie. "Na základe dostupných informácií vydala Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia rozhodnutie voči spoločnosti Mestské lesy vo veci nelegálneho uvádzania dreva na trh a vo veci neuchovávania dokladov súvisiacich s uvedením dreva na trh. Inšpekcia vedie správne konanie v ďalších štyroch veciach – porušenie lesnej hospodárskej evidencie, vopred nenahlásenej náhodnej ťažby, systému náležitej starostlivosti a vo veci neuchovania dokladov pri uvedení dreva na trh," uviedol pre TASR prednosta Mestského úradu Brezová pod Bradlom Ján Michálek.

V konaní bolo vydané rozhodnutie 30. novembra. "V rámci konania bolo vydané meritórne rozhodnutie vo veci iných správnych deliktov podľa zákona o lesoch o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ktorým bola uložená pokuta vo výške 13.000 eur. Predmetné rozhodnutie nie je právoplatné," informoval odbor komunikácie MPRV.

Spoločnosť Mestské lesy zaznamenala podľa údajov z finstat.sk za rok 2020 stratu vo výške 84.549 eur. "Chceli sme od konateľa spoločnosti Juraja Slováka vedieť veci, týkajúce sa protokolu z konania, ktorý nám nebol poskytnutý. Takisto nám nebolo poskytnuté ani správne konanie. Vyžiadala som si od ministerstva protokol na základe infozákona a môžem potvrdiť, že v dvoch bodoch bolo konanie zastavené a v štyroch ďalších pokračuje," doplnila členka dozornej rady Mestské lesy Gabriela Ciranová.