< sekcia Regióny

Múzejníctvo v Banskej Štiavnici oslavuje 120 rokov

Banská Štiavnica, archvíe foto. Foto: TASR/Jozef Ďurník

SBM vo svojom zbierkovom fonde eviduje vyše 100.000 zbierkových predmetov z rôznych vedných odborov.

Banská Štiavnica 29. júna (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici si tento rok pripomína 120. výročie založenia mestského múzea, prvého múzea v meste, ktoré bolo založené z iniciatívy mešťanostu Alexandra Goldrunnera.

Vedúca oddelenia dokumentácie a ochrany zbierkových fondov a archívu SBM v Banskej Štiavnici Adriana Matejková priblížila, že toto múzeum bolo slávnostne otvorené 1. júla 1900 v priestoroch Starého zámku. "Rozvoj múzea nastal až v roku 1921, keď miesto archivára a kustóda obsadil profesor Vojtech Baker. Počas jeho pôsobenia vzrástol zbierkový fond, rozšírili sa expozičné priestory," poznamenala.

Neskôr v roku 1927 založili v Banskej Štiavnici Štátne banské múzeum Dionýza Štúra so sídlom v Berggerichte. Obidve múzeá v roku 1964 zlúčili a vzniklo Banské múzeum, ktoré v roku 1967 premenovali na Slovenské banské múzeum.

"Múzeum sa zameriava na dokumentáciu geológie, baníctva, vývoja banských miest a baníckeho školstva na Slovensku, spoločenskú a umeleckú históriu Banskej Štiavnice ako významnej lokality svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO," uviedla Matejková.

Vo svojom zbierkovom fonde eviduje vyše 100.000 zbierkových predmetov z rôznych vedných odborov. Každoročne pritom pribúdajú nové akvizície získané formou kúpy, darom, vlastným zberom a výskumom.

Veľká časť zbierkových predmetov SBM je prezentovaná v stálych expozíciách múzea, ako Banské múzeum v prírode, Berggericht, Galéria Jozefa Kollára, Kammerhof, Starý a Nový zámok, expozícia hnedouhoľného baníctva na Slovensku v Handlovej.

Podľa Matejkovej získalo múzeum počas rokov 2010 až 2019 viaceré cenné zbierkové predmety. Prezentuje ich výstava s názvom Z najnovších akvizícii múzea, ktorá je súčasťou výstavy Ecce terra ... (Hľa krajina ...). Výstava, ktorá potrvá do 20. septembra, je nainštalovaná v poslednej výstavnej miestnosti v Berggerichte.