< sekcia Regióny

Mesto Myjava prijalo opatrenia v sociálnych zariadeniach

Mestský úrad v Myjave. Foto: teraz.sk

Opatrenia sa týkajú všetkých sociálnych zariadení, ktoré mesto prevádzkuje.

Myjava 1. apríla (TASR) - Mesto Myjava prijalo vo svojich sociálnych zariadeniach viacero opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Zvýšenú pozornosť venuje nízkoprahovým zariadeniam, ako sú nocľahárne, útulky či ubytovne pre bezdomovcov.

Opatrenia sa týkajú všetkých sociálnych zariadení, ktoré mesto prevádzkuje. Zatiaľ čo denný stacionár pre deti a dospelých z preventívnych dôvodov zatvorilo, naďalej fungujú zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, ale aj nocľaháreň a útulok.

Okrem hygienických potrieb zabezpečuje pre obyvateľov týchto zariadení aj ďalšiu pomoc. "Prijali sme opatrenie, že v nocľahárni sa ľudia môžu zdržovať aj počas dňa, aby sme sa vyhli tomu, aby v meste vznikali skupinky ľudí. Keďže ide o občanov, ktorí sú menej disciplinovaní a majú s tým trochu problém. Dbáme na to, aby dodržiavali nosenie rúšok a používali dezinfekčné prostriedky,“ informovala sociálna pracovníčka Anna Menkynová, ktorá sa stará o denný chod zariadení.

Mesto prioritne rieši situáciu najohrozenejšej skupiny obyvateľov, ktorou sú seniori. "Obyvatelia nad 70 rokov dostali do schránok leták so základnými údajmi o novom koronavíruse a so všetkými dôležitými telefónnymi číslami. Takisto aj naďalej pokračujeme v distribúcii rúšok pre najohrozenejšie skupiny," uviedla vedúca oddelenia sociálnych služieb MsÚ Jana Gáliková.

V obmedzenom režime funguje komunitné centrum, ktoré je zriadené v objekte nocľahárne a ubytovne pre bezdomovcov. Okrem sociálneho poradenstva sa venuje najmä práci s deťmi všetkých vekových kategórií. "Poskytuje sa iba základné sociálne poradenstvo, preferuje sa komunikácia cez telefón. Ale spustili sme už aj štandardnú prevádzku s tým, že deti budú chodiť po dvoch na jedného pracovníka, ktorí ich budú doučovať," informovala Gáliková.

Mesto zriadilo pre obyvateľov aj krízovú telefonickú linku na čísle 0907 242 449, ktorá funguje denne od 8.00 do 20.00 h. Odborníci sú na linke pripravení poskytnúť základné poradenstvo osobám, ktoré sú osamelé, zdravotne postihnuté alebo inak znevýhodnené.