Quantcast
< sekcia Regióny

Na Exnárovej ulici v Prešove pribudlo parkovisko pre viac ako 100 áut

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

Celkové náklady na realizáciu predstavovali 145.059,08 eura s DPH.

Prešov 13. mája (TASR) - Vo vnútrobloku na Exnárovej ulici na sídlisku Sekčov v Prešove pribudlo 116 parkovacích miest vrátane piatich vyhradených miest pre imobilných. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, súčasťou investície bola aj úprava viac ako 105 metrov komunikácií a takmer 16 metrov chodníkov. Pribudlo aj kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie.

"Parkovacie plochy sú prepojené s existujúcou miestnou komunikáciou na Exnárovej ulici a okolitými chodníkmi, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť lepšie podmienky na bezpečné a pohodlné parkovanie v rámci vnútrobloku. Odvodnenie je realizované čiastočne existujúcimi vpustami, ako aj vsakovaním do okolitých zelených plôch," priblížil Tomek.

Vo vnútrobloku bol odstránený pôvodný povrch z liateho asfaltu, ktorý bol nahradený asfaltovým betónom, vrátane ďalších spodných vrstiev zo štrkodrviny, obaľovaného kameniva a cementom stmelenej zmesi.

"V miestach bezbariérového kríženia vjazdu na odstavnú plochu a existujúceho chodníka bola osadená betónová dlažba pre nevidiacich," dodal Tomek.

Stavbu realizovala spoločnosť C.M.R. Slovakia, Prešov. Celkové náklady na realizáciu predstavovali 145.059,08 eura s DPH.