< sekcia Regióny

Na hornej Nitre zrealizujú protipovodňové opatrenia za 3,7 milióna eur

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Pri hodnotení a výbere oblastí na realizáciu protipovodňových opatrení sa podľa hovorcu vodohospodárov zohľadňovala najmä pravdepodobnosť povodňového rizika.

Nováky 12. januára (TASR) - Znížiť zraniteľnosť obyvateľov hornej Nitry pred povodňami, zvýšiť komplexnosť prevencie nielen voči povodniam, ale aj suchu a v neposlednom rade dosiahnuť aj lepšiu odolnosť tamojšieho ekosystému voči klimatickým zmenám je cieľom pripravovaného projektu protipovodňových opatrení v tomto regióne. Ten už onedlho odštartujú slovenskí vodohospodári za pomoci Finančného mechanizmu Európskej únie, takzvaných Nórskych fondov. TASR o tom dnes informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Ľuboš Krno.

Projekt v celkovej hodnote viac ako 3,760 milióna eur bol schválený už 30. apríla minulého roka, odvtedy piešťanský odštepný závod SVP zabezpečoval vypracovanie projektovej dokumentácie, získanie územných rozhodnutí a stavebných povolení na jednotlivé stavebné opatrenia. "Územné rozhodnutia sú už vydané, zostáva ešte ukončiť niektoré stavebné konania a vo verejnom obstarávaní vybrať najlepšieho dodávateľa stavebných prác tak, aby bolo dielo po stavebnej stránke do konca tohto roku aj ukončené," uviedol Krno.

Celá protipovodňová výstavba na hornej Nitre bude pozostávať z 13 čiastkových opatrení, z ktorých desať bude zabezpečovať SVP a zvyšné tri stavby mestá Nováky a Handlová. Všetky stavby sa budú realizovať v povodí vodných tokov Nitra, Handlovka a Bebrava. "Pritom pôjde o rôzne druhy protipovodňových opatrení, napríklad v Žitnej-Radiši sa na vodnom toku Rakovec vybuduje prehrádzka so stabilizáciou koryta, v Rybanoch na Bebrave vzniknú vodozádržné objekty, na Nadlickom potoku bude potrebné sfunkčniť existujúci polder, vo Veľkých Uherciach opraviť vodnú nádrž. Významné stabilizačné a vodozádržné stavby budú realizované aj na vodnom toku Handlovka, a to jednak v samotnom intraviláne Handlovej, ktorá bola katastrofálne postihnutá najmä augustovou povodňou v roku 2010, ale aj na prítokoch Handlovky - na Jalovskom potoku, Račom potoku alebo potoku Horeňovo," vymenoval Krno.

Pri hodnotení a výbere oblastí na realizáciu týchto protipovodňových opatrení sa podľa hovorcu vodohospodárov zohľadňovala najmä pravdepodobnosť povodňového rizika, ako aj stav i účinnosť existujúcich objektov a zariadení protipovodňovej infraštruktúry na tamojších vodných tokoch. "Pri rozhodovaní zavážila aj povodňová skúsenosť z augusta 2010, keď len na vodnom toku Handlovka spôsobila povodeň škody za 3,7 milióna eur," ozrejmil.

Výzvu na získanie grantu z Nórskych fondov vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky v programe Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha. Spolu so slovenskými vodohospodármi, ktorí sú prijímateľom grantu, sú partnermi mestá Handlová a Nováky. Tie sa na financovaní svojich projektov musia taktiež podieľať 15 percentami, ako aj vodohospodári. Z celkovej sumy, ktorá nesmie presiahnuť 3.764.500 eur, poskytnú Nórske fondy takmer 3,2 milióna.

Úvodný workshop, ktorým sa v zmysle pravidiel pri využívaní týchto grantov odštartuje celý projekt, sa uskutoční 28. januára v Novákoch.