< sekcia Regióny

Na projekt premeny bývalého Gymnázia M. Bela sa schválilo 360.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Poliak

Podľa správy, ktorú na zastupiteľstve predkladal podpredseda BBSK Ondrej Lunter, budova gymnázia je od roku 2014 opustená, chátra a je predmetom vandalizmu.

Zvolen 6. septembra (TASR) - Celkom 360.000 eur má stáť architektonická súťaž a projektová dokumentácia na investičnú akciu s názvom Nové využitie budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene-Sekieri. Výdavok schválili poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na svojom ostatnom zasadaní.

Podľa správy, ktorú na zastupiteľstve predkladal podpredseda BBSK Ondrej Lunter, budova gymnázia je od roku 2014 opustená, chátra a je predmetom vandalizmu.

"Návrh na premenu objektu na viacúčelové centrum vychádza z realizovaných odborných štúdií expertného tímu, zloženého z odborníkov na participatívne procesy plánovania, architektov a odborníkov na sociálnu ekonomiku a financie," píše sa v dôvodovej správe.

Hlavnú ekonomickú činnosť – prenájom priestorov na komerčný účel, budú dopĺňať ďalšie funkcie, ktoré sú na sídlisku nedostatkové a ktoré majú záujem pokryť prihlásení záujemcovia o nájom priestorov. Ide o vzdelávanie, komunitnú činnosť, sociálne služby, zdieľané kancelárie, voľnočasové aktivity, štartovacie byty. Rekonštrukčné riešenie počíta navyše s dobudovaním prístavby na prízemí s komerčnou a komunitnou funkciou.

Investičné náklady na rekonštrukciu a dostavbu sú odhadované vo výške 4,6 milióna eur s vypočítanou návratnosťou 20 rokov. Investícia bude krytá úverom, ktorého prijímateľom bude nadácia zriadená BBSK.

"Vo vlastníctve BBSK je dnes niekoľko desiatok budov, ktoré vplyvom demografických zmien stratili svoje pôvodné využitie. Dnes chátrajú a majetok kraja sa tak znehodnocuje. Uvedený návrh predstavuje pilotný projekt revitalizácie takýchto chátrajúcich budov," uvádza správa.

BBSK spolu so svojimi partnermi už v prvej fáze zrealizoval štúdiu potrieb verejnosti a modelov využitia budovy a otvorenú výzvu pre záujemcov o prenájom, na ktorú zareagovalo 27 potenciálnych nájomníkov.

V zimnom období 2018 bola ako prvá ukončená rekonštrukcia telocvične patriacej k objektu bývalej školy. S rekonštrukciou objektu sa počíta v roku 2021 a v roku 2022 s postupným napĺňaním budovy potenciálnymi nájomníkmi.