Quantcast
< sekcia Regióny

Na starostlivosť o CHVÚ Medzibodrožie by malo ísť vyše 5,4 milióna eur

Na archívnej snímke Chráné vtáčie územie Medzibodrožie. Foto: TASR - Roman Hanc

Program má podľa envirorezortu zvýšiť environmentálne povedomie miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi, správcami a obhospodarovateľmi pozemkov pri ochrane vtáctva.

Bratislava 4. októbra (TASR) - Na starostlivosť o chránené vtáčie územie (CHVÚ) Medzibodrožie by malo ísť viac ako 5,4 milióna eur na roky 2022 až 2051. Z toho vyše 4,3 milióna by malo ísť z prostriedkov Európskej únie. Vyplýva to z Programu starostlivosti o CHVÚ Medzibodrožie na roky 2022 – 2051, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

CHVÚ Medzibodrožie je vzácnou mokraďovou lokalitou na východnom Slovensku. Celkovo bolo v tomto území zistených 254 druhov vtáctva. Hlavným cieľom programu je zlepšiť súčasný nepriaznivý stav 37 vzácnych druhov, ako je napríklad volavka purpurová, bučiak veľký, bocian biely, strakoš kolesár či kačiva chrapačka. MŽP poukazuje, že by sa mali stanoviť ochrana a opatrenia na zachovanie alebo zlepšenie ich stavu.

Zlepšiť by sa mala aj spolupráca subjektov v regióne pre zachovanie prírodných hodnôt a pre ich využitie aj z hľadiska podpory vhodných foriem cestovného ruchu, napríklad pozorovanie vtáctva, uvádza sa v materiáli.

Program má podľa MŽP zvýšiť environmentálne povedomie miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi, správcami a obhospodarovateľmi pozemkov pri ochrane vtáctva. Jedným z cieľov programu je plniť záväzky európskej sústavy chránených území Natura 2000 a medzinárodné záväzky ochrany mokrade medzinárodného významu.