< sekcia Regióny

Na stavbu nitrianskej škôlky v areáli kasární získalo mesto dotáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Nová materská škola v kasárňach na Martinskom vrchu s kapacitou 144 detí v šiestich triedach vznikne prestavbou existujúcej budovy a prístavbou.

Nitra 20. februára (TASR) – Mesto Nitra získalo dotáciu vo výške 916.000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu na vybudovanie novej materskej školy v areáli bývalých kasární pod Zoborom. Postaví ju spoločnosť Inpek Holding, a. s., za 2,612 milióna eur s DPH. Ukončenie výstavby je naplánované na január budúceho roka. 

Nová materská škola v kasárňach na Martinskom vrchu s kapacitou 144 detí v šiestich triedach vznikne prestavbou existujúcej budovy a prístavbou. Mesto od jej zriadenia očakáva rozšírenie nepostačujúcich kapacít v mestských predprimárnych zariadeniach. Podľa informácie odboru školstva, mládeže a športu na nitrianskom mestskom úrade bolo v 26 materských školách v minulom roku zapísaných viac ako 2600 detí.

Z kapacitných dôvodov nebolo možné umiestniť ďalších 150 detí. „Postupne sa počet neumiestnených detí znížil, pretože nie všetky zapísané deti do materských škôl aj nastúpili. Súčasná kapacita materských škôl však stále nestačí,“ potvrdili zamestnanci odboru školstva. Nová materská škola by mala byť zameraná na rozvoj kreatívneho priemyslu, na výtvarné, hudobné a dramatické umenie, ale aj na umelecké, tradičné a ľudové remeslá.

Areál bývalých kasární získalo mesto Nitra do svojej správy rozhodnutím o delimitácii nadbytočného majetku Ministerstva obrany SR darovacou zmluvou v roku 2008. Vo vlastníctve mesta Nitra je v areáli kasární 34 budov a 109 stavebných objektov, ďalších 12 objektov je vo vlastníctve Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Výstavba materskej školy by mala byť prvou stavebnou aktivitou mesta v areáli kasární. Nasledovať by mala realizácia projektu kreatívneho centra, ktoré bude zamerané na odvetvia vyžadujúce si nápady a kreativitu.

Mesto plánuje podporovať aj vizuálne a scénické umenie, oblasti reklamy, marketingu, dizajnu, ale aj tradičnej, ľudovej a mestskej kultúry. Priestor dostanú talenty, neziskové organizácie, tretí sektor, univerzity a školy. Samozrejmosťou by mali byť služby otvoreného ateliéru a kreatívneho inkubátora.