Quantcast
< sekcia Regióny

Nadácia Prešovského kraja pre podporu rodiny rozdelila 12.500 eur

Na archívnej snímke predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Foto: TASR – Milan Kapusta

Najviac žiadostí, a to celkovo sedem, bolo podporených v okrese Prešov. V Okrese Poprad sa aktuálne podporilo päť žiadateľov, v okresoch Kežmarok, Vranov nad Topľou a Humenné zhodne po štyroch.

Prešov 24. júna (TASR) - Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny pomohla ďalším núdznym rodinám a jednotlivcom v kraji. Na svojom ostatnom zasadnutí správnej rady prerozdelila 12.500 eur medzi 31 žiadateľov. Finančné prostriedky prispejú k pokrytiu ich nákladov na rehabilitačné pobyty pre deti, terapie, rekonštrukcie po požiaroch aj zabezpečenie základných životných potrieb. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

"Prostriedky, ktoré sme mohli prerozdeliť vďaka podpore našich sponzorov a donorov, budú použité na rôzne účely. V niektorých prípadoch pomôžu pri pokrytí nákladov na rehabilitačné pobyty pre deti, rekonštrukciu domovov, respektíve ich dovybavenie po požiaroch, taktiež na zabezpečenie terapií a zdravotníckych pomôcok, ale aj na vykrytie nákladov na energie a spojených so zabezpečením základných životných potrieb," priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Ako ďalej uviedol, pomoc nadácie je hmatateľná rôznymi spôsobmi. "Nie je len finančná, významne sa angažuje aj v materiálnej pomoci pre odídencov z Ukrajiny a taktiež núdznym deťom-školákom, pre ktoré každoročne a aj tento rok koncom júna organizuje zbierku školských pomôcok, aby mali rovnaký prístup k vzdelaniu ako deti z rodín, ktoré sú na tom finančne lepšie," doplnil Majerský.

Najviac žiadostí, a to celkovo sedem, bolo podporených v okrese Prešov. V Okrese Poprad sa aktuálne podporilo päť žiadateľov, v okresoch Kežmarok, Vranov nad Topľou a Humenné zhodne po štyroch. Dvaja podporení žiadatelia sú z okresov Bardejov a Sabinov a po jednom z okresov Levoča, Svidník a Medzilaborce.

Za tri roky fungovania krajská nadácia podporila už 395 žiadostí o pomoc a medzi tie prerozdelila vyše 226.000 eur. V roku 2021 zriadila tiež Nadačný fond na riešenie krízových situácií v Prešovskom kraji, akými sú povodne a iné živelné katastrofy, na účte ktorého je v súčasnosti takmer 219.000 eur.

Nadácia prijíma žiadosti o pomoc celoročne a je otvorená všetkým donorom a sponzorom z kraja, ktorí chcú prispieť k pomoci slabším. Všetky informácie má zverejnené na svojom webovom sídle www.nadacia-psk.sk.