< sekcia Regióny

Návštevnosť STM pre pandémiu vlani klesla o 56 percent

Na archívnej snímke výstava v priestoroch Slovenského technického múzea (STM) v Košiciach. Foto: TASR – Milan Kapusta

V priestoroch Slovenského technického múzea vlani sprístupnili 24 výstav.

Košice 15. apríla (TASR) – Slovenské technické múzeum (STM) so sídlom v Košiciach zaznamenalo v minulom roku 50.988 návštevníkov, čo predstavuje medziročne pokles o 56 percent, výnosy zo vstupného klesli o 41 percent. Dôvodom bolo opakované uzatvorenie múzeí v súvislosti s protipandemickými opatreniami a výrazné obmedzenia počas celého roka pri realizácii aktivít v interaktívnych zónach či zariadeniach so skupinovými vstupmi. STM o tom informovalo vo verejnom odpočte činnosti a hospodárenia, ktorý sa v stredu uskutočnil online.

STM ako príspevková organizácia Ministerstva kultúry (MK) SR, realizuje svoju činnosť v sídle v Košiciach a siedmich pobočkách, medzi ktorými sú Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum letectva v Košiciach, Solivar v Prešove či Kaštieľ v Budimíre. Celkové výnosy STM predstavovali vlani zhruba 2,46 milióna eur a náklady 2,44 milióna eur, zisk bol 14.024 eur. "Kladný vplyv na hospodársky výsledok malo prijatie úsporných opatrení STM, ale aj útlm niektorých naplánovaných činností. Kladne hodnotíme aj rozpočtové opatrenia zo strany MK SR – zvýšenie rozpočtu na sanovanie výdavkov implikovaných vznikom pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19, ale aj pridelenie prostriedkov vo výške 125.000 eur na financovanie prevádzky Centrálneho depozitára STM," uviedla generálna riaditeľka STM Zuzana Šullová.

Kľúčovým projektom múzea bolo minulý rok práve zriadenie centrálneho depozitára. Ku koncu roka tam presťahovali a odborne uložili 3470 zbierkových predmetov. Realizácia projektu kontinuálne pokračuje v roku 2021.

V priestoroch STM vlani sprístupnili 24 výstav. Do 31. októbra STM prevádzkovalo 31 expozícií. K 1. novembru prestalo prevádzkovať vysunutú expozíciu História baníctva na Spiši v Multifunkčnom energetickom a baníckom centre v Spišskej Novej Vsi. Múzeum ju prenechalo na ďalšie prevádzkovanie formou výpožičky Baníckemu spolku Spiš v nezmenenej podobe a priestoroch.

STM poukazuje na dlhodobý investičný dlh a zlý technický až havarijný stav, ktorý sa týka viacerých objektov. Akútnou je situácia Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Solivar v Prešove, najmä objektov Četerní, Gápľa a Varne František, kde narastajúce problémy zhoršované nerealizovaním opráv a údržby môžu spôsobiť až uzatvorenie návštevníckej prevádzky. Múzeum ďalej navrhuje zrušiť projekt Prvé nedele v mesiaci zadarmo, ktorý prináša neúmerné zvyšovanie nákladov.

"Do roku 2021 naše múzeum, tak ako aj ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, vstúpilo s desaťpercentným krátením príspevku zriaďovateľa na činnosť, čo negatívne okrem iného postihlo aj oblasť personálneho zabezpečenia činnosti nášho múzea. Všetci veríme, že táto situácia je prechodná a čo najskôr prestaneme múzeum len zachraňovať a budeme sa môcť vrátiť k stavaniu a plneniu našich vízií a cieľov," uviedla Šullová.

Múzeum pre protipandemické opatrenia zatiaľ ostáva pre verejnosť zatvorené.