< sekcia Regióny

Niektoré časti Bratislavy začnú rok 2019 v rozpočtovom provizóriu

Na snímke pohľad na Bratislavský hrad a Most SNP. Foto: TASR/Pavol Zachar

Finančný plán na rok 2019 síce vypracovaný je, prejsť však musí najskôr miestnymi komisiami, kým sa dostane na rokovanie zastupiteľstiev.

Bratislava 16. decembra (TASR) – Niektoré bratislavské mestské časti vstúpia do budúceho roka v rozpočtovom provizóriu. Finančný plán na rok 2019 síce vypracovaný je, prejsť však musí najskôr miestnymi komisiami, kým sa dostane na rokovanie zastupiteľstiev. Z najväčších samospráv sa to týka Petržalky, Ružinova a Nového Mesta. Staré Mesto sa chystá na schvaľovanie rozpočtu v utorok (18. 12.).

Pre rozpočet sa staromestský poslanecký zbor stretne na mimoriadnom rokovaní. "Mestská časť má pripravený návrh rozpočtu, ktorý bude schvaľovaný na mimoriadnom zastupiteľstve. Je to lepšie riešenie ako rozpočtové provizórium," uviedol pre TASR Matej Števove z referátu komunikácie s verejnosťou staromestského miestneho úradu. Všetky procesy podľa neho smerujú k tomu, aby bol rozpočet schválený, konečné slovo však budú mať napokon poslanci.

Na rozpočet si do budúceho roka bude musieť počkať napríklad Petržalka, ktorá by mala hospodáriť s vyše 39 miliónmi eur. Najväčšia mestská časť síce materiál pripravený má, momentálne o ňom rokujú poslanci v komisiách. "Miestne zastupiteľstvo, na ktorom bude schválený rozpočet na rok 2019, sa uskutoční v druhej polovici januára alebo začiatkom februára," poznamenala Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Zohľadnené by mali byť aj priority nových poslancov i nového vedenia.

Očakávaný rozpočet Ružinova na rok 2019 by mal byť na úrovni zhruba 40 miliónov eur. Avšak aj táto mestská časť si naň bude musieť počkať do budúceho roka, pravdepodobne na začiatok februára. "Už pred nástupom na úrad som sa začal v spolupráci so zodpovednými zamestnancami venovať úpravám rozpočtu. Pred schválením rozpočtu však budem rokovať s poslancami o zostavení spoločného programového vyhlásenia, ktorého priority by v novom rozpočte na rok 2019 už mali byť odzrkadlené," povedal starosta Martin Chren, ktorý budúci rok považuje za stabilizačný.

Rozpočet na budúci rok stále pripravuje aj Nové Mesto, jeho výška by mala byť na úrovni tohtoročného rozpočtu. "Tak ako po minulé roky, máme záujem dostať do rozpočtu aj priority poslancov. Považujeme ich za naše spoločné priority. Aj teraz chceme pripraviť návrh rozpočtu za úrad a k nemu predložiť balík pozmeňovacích návrhov, ktorý by vznikol ako konsenzus všetkých zainteresovaných strán a bude zohľadňovať potreby a požiadavky Novomešťanov," skonštatoval novomestský starosta Rudolf Kusý, podľa ktorého predstavuje rozpočtové provizórium štandardný nástroj na zabezpečenie plynulého hospodárenia obce, jej príspevkových organizácií či subjektov, ktoré sú od rozpočtu obce závislé.

Jednou z mestských častí, ktoré stihli po novembrových komunálnych voľbách schváliť rozpočet, je Devínska Nová Ves. Podľa rozpočtu, ktorý schválili poslanci vo štvrtok (13. 12.), by mala samospráva hospodáriť so sumou 17.798.874 eur. "S návrhom a schváleným rozpočtom som spokojný, pretože zohľadňuje požiadavky komisií, poslancov miestneho zastupiteľstva i občanov. V prípade potreby budeme rozpočtovými opatreniami rozpočet meniť," poznamenal devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír.

Mestskú časť čaká napríklad pokračovanie zatepľovania materských a základných škôl, projekt budovania odborných učební, projekt MoravaNature na ochranu prírodného bohatstva Devínskej Kobyly a nivy rieky Moravy či revitalizácia rybníka. V pláne sú tiež investície na projektovú dokumentáciu k predĺženiu Eisnerovej ulice pre priame a komfortné napojenia mestskej časti na jestvujúcu diaľnicu, investície do športových areálov či zlepšenie výbavy pre dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO).