< sekcia Regióny

Dotácie v grantovom programe Nitra verzus korona sú v hodnote 4000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR Henrich Mišovič

Uzávierka prijímania žiadostí bola 22. mája.

Nitra 3. júna (TASR) – Nitrianska komunitná nadácia (NKN) podporí šesť projektov, ktoré získajú dotáciu z grantového programu Nitra verzus korona. Peniaze do programu vyzbierala NKN v rámci verejnej zbierky. Celkovo sa do nej od 6. apríla do 15. mája zapojilo 29 ľudí, ktorí darovali spolu 2980 eur. NKN k nim pridala vlastné zdroje a doplnila celkovú sumu do výšky 4000 eur.

Uzávierka prijímania žiadostí bola 22. mája. Do tohto dátumu sa do výzvy prihlásilo 11 projektov s celkovou žiadanou sumou 8346 eur. „Keďže však výška vyzbieranej sumy doplnená spolufinancovaním našej nadácie bola 4000 eur, podporiť sa nám podarilo šesť projektov. Tie získajú finančnú pomoc prostredníctvom rýchlych grantov v celkovej sume 3996 eur. Maximálna výška grantu na jeden projekt je 800 eur,“ informovala NKN.

Peniaze z programu získa zámer Diecéznej charity Nitra s názvom „Koronaškola“ v Detskom charitnom dome sv. Lujzy. Dotáciu získal aj zámer iniciatívy s názvom Aj štít ochráni pred COVID-19, NKN podporila aj nákup germicídneho žiariča do zariadenia sociálnych služieb Nitrava, projekt združenia STORM s názvom Bezpečnejšia Nitra i dve iniciatívy zamerané na ochranu seniorov.