< sekcia Regióny

Nitra chce novým nariadením zastaviť odpadovú turistiku mesta

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Diana Semanová

Na uloženie zmesového komunálneho odpadu mesto nariaďuje používať nádoby, ktoré sa nachádzajú v okruhu 150 metrov od miesta bydliska poplatníka.

Nitra 30. júla (TASR) – V Nitre vstúpilo do platnosti nové nariadenie mesta, ktoré má zastaviť tzv. odpadovú turistiku v krajskom meste. Nové nariadenie by malo zabrániť vyhadzovaniu odpadu mimo okruhu bydliska obyvateľov.

„V zberných nádobách a na kontajnerových stojiskách na sídliskách končí aj odpad, ktorého pôvodcami nie sú obyvatelia bytových domových v lokalite, v ktorej sa dané kontajnerové stojisko nachádza. Ide o obyvateľov z iných mestských častí, či dokonca miest a obcí, alebo podnikateľov, ktorí zneužívajú to, že stojiská na sídliskách sú verejne prístupné. Občania, ktorí bývajú v danej lokalite, tak často nemajú kam dať svoj odpad, hlavne po víkende, keď sa niektoré stojiská menia doslova na smetisko,“ uviedol Martin Pavelka, referent pre odpadové hospodárstvo.

Na uloženie zmesového komunálneho odpadu mesto nariaďuje používať nádoby, ktoré sa nachádzajú v okruhu 150 metrov od miesta bydliska poplatníka. V prípade preplnenia smetných nádob v mieste bydliska môže poplatník v rámci komplexnej bytovej výstavby využiť najbližšie kontajnerové stojisko. Odpad po konzumácii jedla a nápojov skonzumovaných na verejnom priestranstve v preukázateľne primeranom množstve môže občan umiestniť do ktorejkoľvek smetnej nádoby.

Nové nariadenie mesta zároveň zakazuje, aby obyvatelia rodinných domov ukladali svoj odpad do kontajnerov na sídliskách. Rovnako je zakázané, aby právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia - ukladali odpad zo svojej podnikateľskej činnosti do kontajnerov na sídliskách. Porušenie tohto nariadenia bude mesto sankcionovať v zmysle platnej legislatívy, upozorňuje Pavelka.