< sekcia Regióny

Slovenská poľnohospodárska univerzita sa chce stať zelenou univerzitou

Na archívnej snímke budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Podľa slov prorektora SPU pre investičný rozvoj Tomáša Tótha je už väčšina komunikácií, chodníkov a plôch v univerzitnom areáli v nevyhovujúcom stave.

Nitra 19. septembra (TASR) – Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v centre Nitry by mal byť zelenší a krajší. Univerzita pripravuje projekt za viac ako 420.000 eur, v rámci ktorého počíta s výsadbou nových rastlín a s osadením nového mobiliáru. TASR o tom informovala univerzita.

Projekt s názvom Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite financuje Európsky fond regionálneho rozvoja sumou viac ako 402.000 eur, zvyšok rozpočtu tvorí spolufinancovanie SPU. Jeho cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prispôsobenie sa zmene klímy a zavádzanie prvkov, ktoré budú znižovať hluk a znečistenia ovzdušia. „Okrem zlepšenia mikroklímy v mestskom prostredí pôjde aj o zachovanie biodiverzity, ekologickej stability a estetickej funkcie areálu,“ uviedla SPU.

Podľa slov prorektora SPU pre investičný rozvoj Tomáša Tótha je už väčšina komunikácií, chodníkov a plôch v univerzitnom areáli v nevyhovujúcom stave. Nový projekt rozčlení jeho plochu na protihlukovú vegetačnú bariéru, pobytové lúky s rekreačnou a športovou funkciou, okrasné pohľadové časti, spoločenskú zónu s odpočívadlami a tranzitné časti a komunikácie.

Okrem toho sa v rámci projektu budú inštalovať aj nové prvky mobiliáru. „Zrealizuje sa tiež úprava komunikácií a verejného parkového osvetlenia. Uskutoční sa aj líniová výsadba drevín pozdĺž frekventovanej pešej komunikácie. Zelené plochy okrem toho, že zvlhčia vzduch v priemere o päť až sedem percent, budú zachytávať aj prach a absorbovať cudzorodé látky z ovzdušia,“ vysvetlil ciele projektu Tóth.