< sekcia Regióny

Nová materská škola v Zborove ponúkne priestor pre 160 detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

Obec na jej výstavbu získala z operačného programu Ľudské zdroje (OP LZ) v rámci Ministerstva vnútra SR viac ako 1,7 milióna eur.

Zborov 5. novembra (TASR) – Takmer dvojnásobný počet detí ako doposiaľ bude môcť navštevovať novú materskú školu v obci Zborov v okrese Bardejov. Obec na jej výstavbu získala z operačného programu Ľudské zdroje (OP LZ) v rámci Ministerstva vnútra SR viac ako 1,7 milióna eur. Výška oprávnených nákladov je podľa starostu obce Jána Šurkalu približne o 100.000 eur viac.

"Ide o vybudovanie novostavby materskej školy v areáli súčasnej Spojenej školy v Zborove. Hlavným cieľom je vytvoriť adekvátne podmienky na to, aby sme od septembra 2021, keď bude zavedená povinná predškolská dochádzka pre päťročné deti, dokázali zabezpečiť adekvátne priestorové podmienky. Kapacita súčasnej materskej školy, ktorá je aj s výnimkami na úrovni 90 žiakov, by mala byť rozšírená na 160. Bude využitá celá kapacita novej materskej školy aj s rezervou," uviedol pre TASR Šurkala.

Zavedenie povinnej predškolskej dochádzky od piatich rokov vítajú. "Máme pomerne vysoké percento detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Veríme, že ich vzdelávanie v ranejšom veku umožní, aby mali lepšie výsledky neskôr na základnej a strednej škole," povedal Šurkala s tým, že tento rok museli z kapacitných dôvodov odmietnuť mladšie deti.

Materská škola sídli v súčasnosti v budove bývalej meštianskej školy, ktorá bola postavená ešte za prvej Československej republiky. "Nepostačuje kapacitne, ani priestorovo nie je dimenzovaná na to, aby tam bola materská škola, jedáleň je tam pomerne malá a podobne," priblížil starosta obce.

S výstavbou novej materskej školy by chceli začať na jar budúceho roka. "Je to veľmi smelý predpoklad. Uvidíme, čo sa týka verejných obstarávaní, ako to všetko zvládneme. Chceli by sme ju dokončiť do septembra 2021, aby sme nemuseli fungovať v provizórnom režime," dodal Šurkala s tým, že v novej budove bude osem tried. Plánujú prijať približne osem pedagogických zamestnancov, čím sa ich počet zdvojnásobí.