< sekcia Regióny

Nová Ves nad Žitavou chce obnoviť historický vodný systém v parku

Na snímke pútnicke miesto Studnička v obci Nová Ves nad Žitavou. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Podľa projektu rekonštrukcie tvoria stavenisko jestvujúce objekty vodného režimu jazierok zámockého parku s prívodným kanálom, mlynským náhonom.

Nová Ves nad Žitavou 2. augusta (TASR) - Obec Nová Ves nad Žitavou v okrese Nitra chce v nasledujúcich mesiacoch obnoviť v obecom parku pôvodné jazierka a postupne aj historický vodný systém, ktorý v minulosti slúžil na zavlažovanie stromov. Dve jazierka, ktoré sú súčasťou vodného systému, využívali grófi z neďalekého kaštieľa na člnkovanie. „Začíname s čistením prívodného kanála a existujúcich jazierok. Postupne by sme chceli obnoviť vodný režim v parku s prívodným kanálom,“ informovalo vedenie obce.

Podľa projektu rekonštrukcie tvoria stavenisko jestvujúce objekty vodného režimu jazierok zámockého parku s prívodným kanálom, mlynským náhonom. V intraviláne sa nachádza dolná časť územia, od bývalého mlyna cez zámocký park, v ktorom sú situované obe jazierka. Trasa náhonu pokračuje až po severovýchodný okraj intravilánu. V extraviláne je situovaná ďalšia časť trasy mlynského náhonu, ktorá pokračuje severovýchodným smerom, kde je prívodný kanál ukončený napojením na odberný objekt osadený v pravom brehu Čerešňového potoka. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia stavidla na Čerešňovom potoku.

Obnovou vodného režimu plánuje obec zabezpečiť pôvodnú funkciu prívodného kanála s drobnými objektmi a revitalizáciu dvoch jazierok v zámockom parku neoklasicistického kaštieľa z roku 1872. Kaštieľ aj park sú národnou kultúrnou pamiatkou. Revitalizáciou jazierok a rekonštrukciou prívodného kanála s príslušnými objektmi sa súčasne vylepší nielen vlahový režim v revitalizovanom priľahlom zámockom parku so vzácnymi drevinami, ale aj časť protipovodňovej ochrany obce.

Historický park pri kaštieli v Novej Vsi nad Žitavou, ktorý od druhej svetovej vojny chátral, prechádzal niekoľko rokov kompletnou obnovou. Obec sa rozhodla vrátiť mu 'lesk starých čias', keď v kaštieli ešte bývali významné šľachtické rody. Pri revitalizácii vychádzala najmä zo zachovaných historických fotografií.