< sekcia Regióny

Nové Zámky hospodárili vlani s prebytkom vyše 963 000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Prebytok rozpočtu upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a o ostatné nevyčerpané prostriedky vo výške 963 203 eur presunuli poslanci do rezervného fondu.

Nové Zámky 29. júna (TASR) – Nové Zámky napriek vplyvom pandémie hospodárilo v minulom roku s prebytkom vyše 963 000 eur. Príjmy rozpočtu dosiahli 31 062 303 eur, výdavky predstavovali 29806 911 eur, čo predstavuje rozdiel viac ako jeden a štvrť milióna eur.

Z tejto sumy treba ešte odpočítať nevyčerpané prostriedky štátneho rozpočtu určené na úhradu dopravného žiakom, rodinné prídavky a niektoré náklady na sčítanie obyvateľstva, domov a bytov. Mesto vlani nevyčerpalo všetky štátne prostriedky na audiovizuálny fond, prevádzku školských jedální a niektoré projekty, ktoré sa mali realizovať v základných školách, skonštatovali mestskí poslanci, ktorí na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva rozpočet schválili.

Prebytok rozpočtu upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a o ostatné nevyčerpané prostriedky vo výške 963 203 eur presunuli poslanci do rezervného fondu.

„Prebytok rozpočtového hospodárenia sa nám podarilo dosiahnuť vďaka úsporným opatreniam, prehodnocovaniu výdavkov mesta a vyššej finančnej disciplíne pri úhrade daní a poplatkov v minulom roku,“ konštatoval vedúci finančného odboru Peter Velecký.