< sekcia Regióny

Nové Zámky spustili nový projekt opatrovateľskej služby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 410.400 eur, nenávratný finančný príspevok pokryje 100 percent oprávnených mzdových nákladov, informovalo vedenie mesta.

Nové Zámky 18. februára (TASR) – Mesto Nové Zámky spustilo od začiatku tohto roka nový projekt opatrovateľskej služby. Na jeho realizáciu získalo finančnú podporu formou refundácie mzdových nákladov pre 30 opatrovateliek po dobu dvoch rokov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 410.400 eur, nenávratný finančný príspevok pokryje 100 percent oprávnených mzdových nákladov, informovalo vedenie mesta. Realizácia projektu potrvá do konca budúceho roka.

Nové Zámky uspeli v národnom projekte Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020. Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je poskytovaná predovšetkým seniorom. Službu im bude poskytovať 30 kvalifikovaných opatrovateliek s odbornou praxou, ktoré sú v zamestnaneckom pomere s mestom Nové Zámky.

Hlavným cieľom opatrovateľskej služby je poskytnutie domácej starostlivosti a uspokojenie potrieb čo najväčšieho počtu na to odkázaných občanov v pre nich bezpečnom a komfortnom domácom prostredí. „Vzhľadom na demografický vývoj v našom meste, na základe ktorého možno preukázať medziročný nárast počtu seniorov, očakávame rastúci záujem o túto sociálnu službu,“ predpokladajú zástupcovia samosprávy.

Výkon činnosti opatrovateliek je zabezpečený formou terénnej sociálnej práce v rozsahu minimálne dve a maximálne deväť hodín denne v závislosti od stupňa odkázanosti klienta na pomoc inej fyzickej osoby. Zameriava sa na sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad nad klientom.