< sekcia Regióny

O územné dotácie môžete v Bratislavskom kraji žiadať do konca augusta

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Foto: TASR - Marko Erd

Územná dotácia je zameraná predovšetkým na podporu budovania a rozvoja verejnej infraštruktúry, napríklad športovej, voľnočasovej, kultúrnej či školskej.

Bratislava 12. augusta (TASR) – Obce, mestá a mestské časti na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) majú ešte do konca augusta možnosť požiadať o územné dotácie. Kraj má pre ne tento rok vyčlenených viac ako 383.800 eur. Žiadosti sú posudzované priebežne, dotácia bola doteraz pridelená 11 projektom v sume takmer 40.000 eur.

"O tom, ktorý projekt bude finančne podporený, rozhodnú samotní primátori či starostovia, pretože tí najlepšie vedia, čo ich obec potrebuje. Verím, že aj tieto dotácie pomôžu zveľadiť kraj," poznamenal predseda BSK Juraj Droba.

Územná dotácia je zameraná predovšetkým na podporu budovania a rozvoja verejnej infraštruktúry, napríklad športovej, voľnočasovej, kultúrnej či školskej. Týka sa tiež rekonštrukcie a revitalizácie verejných priestranstiev, s výnimkou komunikácií a chodníkov. Z dotácie môže byť financované aj budovanie, obnova, zatraktívnenie turistickej infraštruktúry, ako napríklad náučné chodníky, vyhliadkové veže či infotabule.

Oprávneným žiadateľom je okrem obcí, miest a mestských častí tiež organizácia nimi zriadená, napríklad rozpočtová či príspevková organizácia. Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať maximálne 8000 eur. Maximálna výška poskytnutých dotácií pre jedného žiadateľa zo všetkých dotačných schém BSK však nesmie prekročiť 20.000 eur v jednom rozpočtovom roku. Dotácie nie sú určené organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

V rámci výzvy nie je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa, avšak predkladaný projekt nemôže byť spolufinancovaný z iných prostriedkov rozpočtu ani iných dotačných schém BSK. Projekty môžu byť už realizované a žiadatelia tak môžu žiadať aj refundáciu.