< sekcia Regióny

Chorvátsky Grob vyzýva na rozumné využívanie pitnej vody

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Obec pripomína, že verejný vodovod slúži na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, nie na závlahy a iné činnosti.

Bratislava 8. júna (TASR) – Obec Chorvátsky Grob v okrese Senec eviduje v období polievania trávnikov a napúšťania bazénov problém s nízkym tlakom pitnej vody. Samospráva preto vyzýva svojich obyvateľov, aby vodu využívali rozumne.

"Najväčšie problémy evidujeme vo večerných hodinách, kedy je maximálny odber vody – sprchovanie, umývanie, varenie. Ak sa do tohto procesu pridá polievanie trávnikov či napúšťanie bazénov, potom, samozrejme, tlak vody nebude postačovať. Verejné vodovody sú dimenzované, respektíve projektované na potrebu vody podľa smerných čísiel," uviedla obec na sociálnej sieti. Pripomína, že verejný vodovod slúži na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, nie na závlahy a iné činnosti.

Tlakové pomery vo vodovodnej sieti Chorvátskeho Grobu sú podľa samosprávy závislé od toho, akým tlakom je dodávaná voda od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a následne od tlakových strát priamo na rozvodnom potrubí, podľa momentálnych odberov vody. "Keďže potrubia sú dimenzované v zmysle technických predpisov pre verejné vodovody, k problémom so znížením tlaku v sieti môže dochádzať práve pri nárazových odberoch vody," vysvetlila.

Chorvátsky Grob vyzval obyvateľov, aby na polievanie záhrad nevyužívali pitnú vodu, ale alternatívne možnosti závlah, napríklad zo zachytenej dažďovej vody. Rovnako, aby svoje bazény nenapúšťali práve v špičke, teda večer, keď je dopyt aj spotreba vody najväčšia.

BVS každoročne odporúča verejnosti, ktorí si plánujú napustiť bazény, aby tak robili pomaly, mimo odberovej špičky a prednostne počas nočných hodín. Napúšťanie bazéna predstavuje podľa vodárne pre vodovodnú sieť záťaž. Ide o nárazový odber s veľkým objemom a verejná vodovodná sieť nie je primárne určená na tieto účely.