< sekcia Regióny

Obstarávanie na opatrenia na rieke Slatina pokračuje

Rieka Slatina. Foto: TASR Ján Krošlák

Starostka Zvolenskej Slatiny Mária Klimentová pripomenula, že obec je pri prívalových dažďoch roky ohrozovaná povodňami.

Zvolenská Slatina 5. decembra (TASR) – Zatiaľ nie je známe, kedy sa začnú stavebné práce na protipovodňových opatreniach na rieke Slatina v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen. Ako pre TASR potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác pokračuje.

Starostka Zvolenskej Slatiny Mária Klimentová pripomenula, že obec je pri prívalových dažďoch roky ohrozovaná povodňami. Spôsobuje ich vylievanie rieky Slatina a jej prítokov, ktorými sú Rybný potok a Slatinský potok. Všetky pretekajú stredom obce. "Samospráva však protipovodňové opatrenia robiť nemôže, pretože nie je správcom vodných tokov. Investorom tak bude Slovenský vodohospodársky podnik," zhrnula a doplnila, že projekt pozostáva z vybudovania protipovodňových valov v najohrozovanejších častiach obce. "Ak sa ochranné protipovodňové opatrenia na rieke Slatina podarí uskutočniť, určite splnia účel," ukončila starostka.

Podľa projektovej dokumentácie je stavba rozdelená do dvoch etáp. V prvej je na Ulici Pod hájom navrhnuté vybudovanie protipovodňovej ochrany brehovými múrmi. Na ochranu územia pred vodou z územia nad cestným mostom na ľavom brehu je navrhnutý protipovodňový ochranný múr. V druhej etape je ochrana riešená múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka. Celková predpokladaná hodnota zákazky je podľa súťažných podkladov 709.237 eur bez DPH.