< sekcia Regióny

Odborári košických univerzít vítajú vznik novej platformy rektorov

Na archívnej snímke Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Na Slovensku vznikla v utorok 17. novembra Alternatívna platforma slovenských rektoriek a rektorov.

Bratislava 6. decembra (TASR) – Odborári z troch košických univerzít - Technickej univerzity, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika vítajú vznik alternatívnej platformy slovenských rektorov a rektoriek. Zároveň podporujú otvorenú diskusiu o budúcnosti, smerovaní a hodnotách slovenského vysokého školstva. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity veterinárskeho lekárstva Zuzana Bobriková.

Odborári hovoria, že reforma vysokého školstva je správny krok a mala by sa odraziť v novej metodike financovania a riadenia vysokých škôl. "Potrebná je implementácia rozpočtovania verejných finančných zdrojov aj na základe vízie rozvoja vysokých škôl a nie len na základe minulých údajov. V prípade potreby vieme predložiť moderný efektívny systém financovania a riadenia vysokých škôl," uviedli odborári.

Výdavky na vysoké školy v roku 2021 majú poklesnúť z 893 na 863 miliónov eur. "Nie je zreteľne viditeľný nárast miezd cez kapitolu osobných výdavkov zamestnancov verejných vysokých škôl. Naopak, skrátením rozpočtu dôjde k ohrozeniu platov zamestnancov verejných vysokých škôl, s čím zásadne nesúhlasíme," poznamenali.

Odborári poukazujú na to, že návrh na podporu internacionalizácie, ktorej cieľom je prilákať zahraničných odborníkov, je v rozpore s výkonnostnými kritériami schválenými vedeckými radami univerzít, respektíve fakúlt. Ako doplnili, tento krok môže viesť k zníženiu požadovanej kvality vysokoškolského prostredia v nadväznosti na pripravovaný proces akreditácie v roku 2022.

Na Slovensku vznikla v utorok 17. novembra Alternatívna platforma slovenských rektoriek a rektorov. Ide o alternatívu voči oficiálne prezentovanej línii väčšinovej časti Slovenskej rektorskej konferencie. V záujme obnovenia dôvery širokej verejnosti v slovenské vysoké školstvo sú členovia novej platformy otvorení diskusii a ponúkajú niekoľko konkrétnych téz. Pod nezávislou platformou je podpísaných deväť rektorov a rektoriek univerzít a vysokých škôl.