Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. máj 2024Meniny má Želmíra
< sekcia Regióny

Odpadové hospodárstvo v Prievidzi bude prevádzkovať nová spoločnosť

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Spoločnosť bude zabezpečovať zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu, triedených zložiek komunálneho odpadu, objemového, drobného stavebného odpadu a odpadu s obsahom škodlivých látok.

Prievidza 3. apríla (TASR) - Služby v odpadovom hospodárstve bude v Prievidzi i nasledujúcich päť rokov zabezpečovať spoločnosť T+T so sídlom v Žiline. Novú zmluvu s ňou samospráva uzatvorila na základe výsledku verejného obstarávania v tomto období. Mesto jej za služby zaplatí 14,6 milióna eur.

"Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve bude platiť od 1. apríla tohto roka do 31. marca 2029. Miestom plnenia predmetu zmluvy je územie mesta Prievidza vrátane mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec," uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.

Spoločnosť bude zabezpečovať na území Prievidze zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu, triedených zložiek komunálneho odpadu, objemového, drobného stavebného odpadu a odpadu s obsahom škodlivých látok. V zmysle zmluvy zabezpečí i odstraňovanie čiernych skládok, prevádzku zberného dvora, vedenie evidencie o odpade, nájom nádob a starostlivosť o ne či nákup a inštaláciu vhodných identifikátorov na elektronickú evidenciu odpadov na zberné nádoby.

"Pre obdobie od 1. apríla do konca roka bude poskytovateľ zabezpečovať zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu uložením do zeme alebo na povrch zeme, teda napríklad skládkovaním," priblížila ďalej Krajčiová.

Od 1. januára bude spoločnosť pre mesto podľa nej realizovať mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním a následné zhodnotenie a zneškodnenie odpadu v zmysle príslušnej legislatívy.

Firma do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy zabezpečí v zmysle zmluvy zber zmesového komunálneho odpadu do nových nádob a vybrané nádoby označí identifikátormi na elektronickú evidenciu. Spoločnosť mesto ubezpečila, že požiadavku zrealizuje do júla. "Označenie nádob je prvým krokom k zavedeniu spravodlivejšieho množstvového zberu odpadu. Od júla tak bude realizovaný vývoz iba označených nádob," ozrejmila vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Andrea Nikmonová.

Výška odplaty za služby v odpadovom hospodárstve na celé obdobie trvania zmluvy je 14.629.599,84 eura.

"Mestu sa podarilo v rámci verejného obstarávania uzavrieť zmluvu s nižšou cenou, ako bola predpokladaná hodnota zákazky, čo je určite pozitívnou správou," podotkla primátorka Katarína Macháčková.

Pri pôvodnej cene mesto napriek zvýšeniu poplatku podľa nej počítalo s doplatkom z rozpočtu vo výške približne 1,2 milióna eur ročne. "Vďaka nižšej vysúťaženej cene bude doplatok z rozpočtu výrazne nižší a ušetrené prostriedky môžeme investovať do ďalších projektov," dodala.