< sekcia Regióny

Okresný súd Žilina je pripravený spustiť protischránkový zákon

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Register partnerov verejného sektora nahradí doterajší register užívateľov konečných výhod vedený Úradom pre verejné obstarávanie.

Bratislava 22. januára (TASR) – Na Okresnom súde v Žiline prebiehajú posledné prípravy v súvislosti s novoprijatým zákonom o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon), ktorý vstúpi do praxe od začiatku februára. Nový celoslovenský register bude vedený práve na tomto súde.

Register partnerov verejného sektora nahradí doterajší register užívateľov konečných výhod vedený Úradom pre verejné obstarávanie. Predseda Okresného súdu (OS) Žilina Jaroslav Macek priblížil, že z hľadiska vnútorného fungovania ich súdu nejde o nič zásadne nové. „Okresný súd Žilina už vedie obchodný register a register diskvalifikácií, pričom právna úprava nového registra je veľmi podobná právnej úprave obchodného registra,“ vysvetlil pre TASR.

V súvislosti s prípravou registra bol OS Žilina personálne posilnený. Navyše mu bolo pridelených 12 vyšších súdnych úradníkov a dvaja sudcovia. Ich výber sa uskutočňoval od augusta 2016. „Vyšší súdni úradníci boli prijatí do pracovného pomeru od 1. januára 2017 a v súčasnosti sa školia, pokiaľ ide o program, ako aj pokiaľ ide o zákonnú úpravu,“ spresnil predseda súdu.

Z dvoch nových sudcov nastúpil na žilinský súd zatiaľ jeden, ktorý tu bol preložený z iného súdu. Druhý z nových sudcov čaká na vymenovanie. „Do vymenovania druhého zo sudcov bude agenda rozdelená medzi doterajších sudcov súdu,“ ozrejmil Macek.

Súd bol rozšírený i priestorovo. Pre potreby nového registra bola zakúpená nová budova bývalého notárskeho úradu, ktorá sa nachádza vo dvore súdu. „Budova bola čiastočne zrekonštruovaná, bola vybavená potrebnou výpočtovou technikou a nábytkom, ktorý zhotovili odsúdení vo výkone trestu,“ uviedol predseda OS Žilina.

Nový zákon o partneroch verejného sektora má vniesť podľa jeho tvorcov vyššiu mieru transparentnosti do vzťahov medzi štátom a biznisom. Na rozdiel od doterajšieho protischránkového zákona sa nevzťahuje iba na prostriedky štátu použité pri verejnom obstarávaní, ale na všetky verejné zdroje. Firmy uchádzajúce sa o ne budú povinné zverejniť v registri svoju vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. Predseda OS Žilina zdôraznil, že register bude vedený elektronicky, z pohľadu verejnosti preto nie je podstatné, kde register sídli.

Nový register pritom bude verejný. Ktokoľvek, kto bude mať pochybnosti o zapísaných a zverejnených údajoch, môže podať podnet na ich preskúmanie. Podnetom sa súd musí zaoberať. Fungovanie registra možno z tohto pohľadu rozdeliť do dvoch oblastí. Údaje o partneroch verejného sektora a konečných užívateľoch výhod budú na základe elektronicky podaných návrhov zapisovať vyšší súdni úradníci. V prípade podania takzvaného kvalifikovaného podnetu budú zapísané údaje preverovať sudcovia.