< sekcia Regióny

Organizácie v Dolnom Kubíne môžu žiadať o dotácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Žiadosť musí byť doručená najneskôr do 31. decembra 2020 na Mestský úrad v Dolnom Kubíne.

Dolný Kubín 3. decembra (TASR) – Dolnokubínske športové a kultúrne organizácie môžu od mesta žiadať finančné prostriedky na ich aktivity v nasledujúcom roku. Radnica v rámci svojej dotačnej politiky na túto oblasť vyčlenila 184.550 eur.

"O dotáciu môžu požiadať všetky právnické osoby, združenia, neziskové organizácie, živnostníci a kluby, ktoré boli založené v Dolnom Kubíne alebo pôsobia v našom meste. Treba však upozorniť, že tak ako aj minulý rok nemôžu o dotáciu požiadať fyzické osoby," vysvetlil vedúci odboru kultúry a športu na mestskom úrade Michal Švento.

Doplnil, že tento rok samospráva nebude vyžadovať od žiadatelia výpis z registra trestov právnických osôb, pretože ich vie zabezpečiť vo vlastnej réžii. Zníži sa tým administratíva pre jednotlivých žiadateľov.

Na oblasť športu je na budúci rok vyčlenená suma 120.150 eur, maximálna výška jednej dotácie nemôže presiahnuť 54.000 eur. V kultúrnej oblasti a v oblasti podpory detí a mládeže rozdelia 14.850 eur. O úspešných žiadateľoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu komisií školstva, mládeže a športu, kultúry a cestovného ruchu alebo sociálnych vecí a zdravotníctva.

"Napriek horšej prognóze ekonomického vývoja spôsobenej novým koronavírusom sa mesto rozhodlo v ďalšom roku podporiť činnosť organizácií, ktoré majú svoju nezastupiteľnú úlohu pre našich obyvateľov i život v meste. Keďže záujem zo strany žiadateľov každoročne rastie, teší ma, že ich môžeme podporiť vyššou sumou ako v minulom roku," skonštatoval primátor Ján Prílepok.

Žiadosť musí byť doručená najneskôr do 31. decembra 2020 na Mestský úrad v Dolnom Kubíne. Potrebné je, aby bola vyplnená na predpísanom tlačive spolu s povinnými prílohami, ktoré záujemcovia nájdu na internetovej stránke mesta.