< sekcia Regióny

Pamätník na cintoríne v Stropkove symbolizuje anjelské krídla

Obete bojov prvej svetovej vojny pripomína na vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny v Stropkove nový pamätník. Odhalili ho koncom septembra tohto roku. Symbolizuje anjelské krídla a sú na ňom zobrazené mená pochovaných vojakov, ktorých sa samospráve v spolupráci s Klubom vojenskej histórie v Humennom identifikovať. Na snímke časť pamätníka na vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny v Stropkove 9. decembra 2018. Foto: TASR - Maroš Černý

Podobu pamätníka navrhla architekta Eva Kupčihová a tabule s menoslovom pochovaných a identifikovaných vojakov navrhol a zrealizoval vizuálny umelec, sochár Peter Beňo.

Stropkov 9. decembra (TASR) – Obete bojov prvej svetovej vojny pripomína na vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny v Stropkove nový pamätník. Odhalili ho v rámci projektu obnovy cintorína koncom septembra tohto roku. Symbolizuje anjelské krídla a sú na ňom zobrazené mená pochovaných vojakov, ktorých sa samospráve v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy v Humennom podarilo identifikovať.

"Udalosti prvej svetovej vojny poznačili nielen toto mesto, ale aj celý región Stropkova a jeho okolia. V našom meste sa nachádzala vojenská nemocnica a aj preto sú tu pochovaní vojaci, ktorí zomreli na následky epidémií, ale aj vojaci, ktorí zomreli na následky vojnových zranení. Tento cintorín úzko súvisí a je prepojený s cintorínom vo Veľkrope, kde sa nachádza najväčší cintorín z prvej svetovej vojny," uviedol pre TASR primátor Stropkova Ondrej Brendza.

Ako povedal, nový pamätník dali postaviť preto, aby viac dostali do povedomia udalosti prvej svetovej vojny v ich meste. Predtým tam bol len malý pamätník. "Podarilo sa nám to s podporou Ministerstva vnútra, ktoré prispelo sumou 48.000 eur za tri roky, a dofinancovali sme to z vlastných zdrojov. Celkové náklady predstavujú viac ako 60.000 eur. Spolupracovali sme aj s Klubom vojenskej histórie Beskydy v Humennom. Podarilo sa identifikovať a stotožniť viac ako 300 padlých vojakov. Chceme v tom pokračovať ďalej a rozšíriť okruh stotožnených," priblížil Brendza.

Podobu pamätníka navrhla architekta Eva Kupčihová a tabule s menoslovom pochovaných a identifikovaných vojakov navrhol a zrealizoval vizuálny umelec, sochár Peter Beňo.

"Podoba akoby anjelských krídel a kríž medzi nimi je prepojením toho, že títo vojaci tu položili svoje životy za našu slobodu a za novú podobu Európy. Chceme si ich tým pripomenúť a rovnako aj všetkých, ktorí padli v prvej alebo druhej svetovej vojne. Nadviazali sme len na to, čo začali naši predchodcovia. Jedna miestna rodina zo Stropkova osadila na pamiatku vojakov mramorový kríž a doplnili sme k tomu monument," doplnil Brendza.

"Zvolil som postup, aby nápisy príliš nekonkurovali architektonickému tvaru pamätníka. Umiestnil som ich do jeho spodnej polovice. Preto do takej výšky, aby to evokovalo výšku hrobových označení, čiže výšku krížov, ktoré boli na hroboch," uviedol Beňo s tým, že jednotlivé tabuľky sú odnímateľné, aby bolo možné v budúcnosti doplniť ďalšie mená vojakov, ktorých sa podarí identifikovať. Celkovo je ich tam pochovaných 700.

Na informačnej tabuli je znázornený plán cintorína, ako aj popis jeho vzniku. Súčasne s jeho výstavbou na jeseň 1914 tam bola postavená i neogotická kaplnka sv. Barbory. "V období Dušičiek, ale aj pri iných príležitostiach, slúži na to, aby sa ľudia stretli, meditovali a pomodlili sa. Na cintoríne sme vysadili pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny lipu, ktorá symbolizuje takisto ten okamih," povedal Brendza.