Quantcast
< sekcia Regióny

Pandémia mala aj v minulom roku najväčší dosah na príjmy Bratislavy

Na snímke zľava primátor Bratislavy Matúš Vallo a predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský. Foto: TASR - Dano Veselský

"Bežné príjmy síce prevýšili očakávania, ale výpadky tržieb Dopravného podniku Bratislava (DPB) boli výrazné a bez akýchkoľvek kompenzácií," uviedla samospráva.

Bratislava 26. mája (TASR) - Rozpočet mesta Bratislavy bol v roku 2021 pripravený na miernejší výpadok príjmov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ako na ten, ktorý skutočne nastal. Hlavné mesto to skonštatovalo v materiáli k záverečnému účtu a hodnotiacej správe programového rozpočtu mesta za rok 2021, o ktorom vo štvrtok rokovalo bratislavské mestské zastupiteľstvo.

"Bežné príjmy síce prevýšili očakávania, ale výpadky tržieb Dopravného podniku Bratislava (DPB) boli výrazné a bez akýchkoľvek kompenzácií," uviedla samospráva. Príjmy bežného rozpočtu predstavovali v roku 2021 sumu 362 miliónov eur (medziročný nárast 4,6 percenta). Dôvodom lepšieho výsledku oproti rozpočtovaným bežným príjmom bol podľa mesta predovšetkým lepší výber dane z príjmu fyzických osôb a relatívne nízke výpadky na príjmoch z prenájmov, dane za zabratie verejného priestranstva či príjmoch z hazardu.

Tak ako v roku 2020, aj v minulom roku mala najväčší dosah pandémia na príjmy DPB. Financovanie dopravného podniku muselo hlavné mesto počas roka zvýšiť o 20 miliónov eur oproti schválenému rozpočtu. Obdobná suma bola dofinancovaná aj v roku 2020. "Mesto ani napriek veľkej snahe nezískalo žiadnu podporu zo štátneho rozpočtu, resp. ani ministerstvo financií a ani ministerstvo dopravy neposkytlo mestu žiadnu kompenzáciu výpadkov tržieb DPB za roky 2020 - 2021," skonštatovala samospráva s tým, že súkromný poskytovatelia mali možnosť čerpať dotácie na krytie výpadkov tržieb zo štátnych zdrojov.

Pandémia a cenové nárasty hlavne stavebných materiálov Bratislave spomalili čerpanie kapitálových výdavkov, ktoré bolo v uplynulom roku nižšie ako v roku 2020, keď bola dokončená investične náročná Dúbravsko-karloveská električková radiála. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo ovplyvnené hlavne pokračujúcou pandémiou. "Prejavilo sa to aj v čerpaní kapitálového rozpočtu, ktoré bolo v roku 2021 na úrovni 20 miliónov eur, oproti pôvodne plánovanému rozpočtu vo výške 77 miliónov eur," uviedlo mesto.

Cieľom podľa neho je naďalej rozdiel medzi rozpočtom a plnením ďalej znižovať, aj keď v minulom roku 2021 tomu výsledok nie úplne zodpovedá. V budúcich rokoch bude investičný rozpočet podľa Bratislavy vychádzať z mestského projektového portfólia a realistickejších harmonogramov.

"Prebytok z roku 2021 nám pomôže pokryť pokračujúce dosahy pandémie v tomto roku, zároveň krytie zvýšených výdavkov z dôvodu zvyšujúcej sa inflácie, a to bez zadlženia mesta nad hranicu 50 percent príjmov," uviedlo mesto. Za dôvod relatívne vysokého prebytku rozpočtu za uplynulý rok označilo hlavne nevyčerpaný investičný rozpočet, pričom celkový hotovostný výsledok hospodárenia je až 29 miliónov eur. "Vysoký prebytok umožní udržať dlh hlavného mesta pod úrovňou 50 percent bežných príjmov," deklaruje samospráva.