Quantcast
< sekcia Regióny

Materské školy v Partizánskom začali prijímať žiadosti o prijatie detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na predprimárne vzdelávanie MŠ prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, dodala radnica.

Partizánske 2. mája (TASR) - Materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske začali v pondelok prijímať žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie na budúci školský rok. Zákonní zástupcovia ich môžu doručiť riaditeľkám do 13. mája. Informovala o tom radnica na internetovej stránke mesta.

Žiadosť o prijatie dieťaťa podávajú zákonní zástupcovia riaditeľke príslušnej MŠ v listinnej podobe s podpismi oboch zákonných zástupcov.

Súčasťou, respektíve prílohou žiadosti, je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

"Na predprimárne vzdelávanie MŠ prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ MŠ," dodala radnica.