< sekcia Regióny

Partizánske plánuje vybudovať kompostáreň

Kompostáreň bioodpadov. Foto: TASR/František Iván

Kompostáreň samospráva navrhla na ročný príjem 3250 ton biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Partizánske 14. augusta (TASR) - Mesto Partizánske plánuje v areáli bývalých Závodov 29. augusta vybudovať kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Investíciu v oblasti odpadového hospodárstva chce financovať z fondov Európskej únie (EÚ), dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž.

"Projekt počíta s výstavbou zariadenia na zhodnocovanie BRO aeróbneho kompostovania na dozrievacích plochách so zabezpečeným automatickým prevetrávaním a zavlažovaním pravidelne prekopávaných základok," spresnila radnica vo vestníku verejného obstarávania. Investícia podľa nej zahrňuje výstavbu zariadenia umožňujúceho automatický režim činnosti na základe vyhodnocovania dát o teplotách každej základky prostredníctvom teplotných sond.

Kompostáreň samospráva navrhla na ročný príjem 3250 ton biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Náklady na vybudovanie kompostárne radnica odhadla na 1.590.552,23 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 20. októbra. Kritériom pre výber víťaza súťaže je cena. Výstavbu chce samospráva financovať z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Vybudovanie kompostárne je už druhou väčšou investíciou do odpadového hospodárstva v meste. Samospráva v areáli bývalých Závodov 29. augusta buduje triediacu linku, ktorá komunálny odpad premení na tuhé alternatívne palivo. Na realizáciu projektu získali partizánske technické služby z fondov EÚ takmer šesť miliónov eur.