< sekcia Regióny

Partizánske vyhodnotili architektonickú súťaž na obnovu Námestia SNP

Na archívnej snímke asanačné práce na Námestí SNP v Partizánskom. S búraním výškovej budovy, ktorá kedysi slúžila i ako internát a nájomné bývanie, začali ešte v apríli 2020, foto z archívu. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

V rámci návrhu chcú námestiu dodať viac zelene, mala by byť ale funkčná.

Partizánske 30. júna (TASR) - Centrálna časť Partizánskeho zmení svoju podobu. Nové riešenie Námestia SNP a Parku J. A. Baťu vzišlo z architektonicko-urbanisticko-krajinárskej súťaže, ktorú zastrešila Slovenská komora architektov. Odborná porota vybrala za jej víťaza návrh od spoločnosti Plurál s.r.o. + Ateliér Divo.

Návrh víťaza súťaže podľa väčšinového názoru poroty, ktorú z veľkej časti tvorili architekti, citlivým a neinvazívnym spôsobom uchováva kvality originálneho konceptu.

"Naším východiskom nebolo priniesť niečo radikálne nové, ale naopak zanalyzovať kvality, ktoré sú tu prítomné a vyzdvihnúť ich a posilniť ich. Takisto sme identifikovali rôzne nedostatky," priblížil v utorok (29. 6.) na rokovaní mestského zastupiteľstva zástupca víťazného kolektívu Michal Janák.

Priestranstvo dlhé 500 metrov, ktoré vzniklo po asanácii výškovej budovy, je podľa neho výnimočným, preto by ho chceli kompozične, architektonicky a priestorovo zachovať a stalo sa i kompozičnou osou všetkého navrhovania. Kolektív pri svojom návrhu akceptoval i štyri monumenty v centre - park, kostol, monument SNP a námestie a jemné zmeny v prostredí, čo sa týka materiálov a zelene. Tej chce dodať do priestoru viac, mala by byť ale funkčná.
Na archívnej snímke z 19. október 2018 pohľad na fontánu a v pozadí výškovú budovu na Námestí SNP v Partizánskom.
Foto: TASR - Alexandra Moštková

"Ide o architektonickú súťaž, ktorá predstavuje víziu pre naše mesto, ako má postupovať ďalej. Nosnou časťou pre najbližšie obdobie je realizácia revitalizácie parku, ale hlavne rekonštrukcia ciest a chodníkov od križovatky pri bývalej výškovej budove po Kostol Božského Srdca Ježišovho a späť," ozrejmil primátor Jozef Božik.

Kľúčovou prioritou pre mesto podľa neho bolo, aby si pripravilo tento projekt do budúcna a pripravilo sa na realizáciu rekonštrukcie ciest a chodníkov v tomto volebnom období.

Cieľom súťaže bolo získať najvhodnejší návrh riešenia územia, ktoré sa rozkladá na ploche 60.000 štvorcových metrov. Bola neanonymná a mala dve kolá. V prvej etape vybrala porota na základe referenčných projektov z 21 záujemcov štyri súťažné tímy. Tie vyzvala na účasť v druhej, návrhovej časti súťaže. Návrhy doručili všetky štyri tímy, víťazné poradie určila porota. Architekti v ňom museli zohľadniť i viaceré požiadavky samosprávy. Medzi ne patrí najmä zachovanie plošnej celistvosti parku a podpora jeho vodozádržnej funkcie, rekonštrukcia komunikácií, verejného osvetlenia i riešenie cyklodopravy a spôsobu parkovania.