< sekcia Regióny

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity oslavuje 70. výročie vzniku

Prešovská univerzita, archívne foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Podľa hovorkyne univerzity Anny Polačkovej je jednou zo zakladajúcich a zároveň najstarších slovenských fakúlt.

Prešov 7. februára (TASR) - Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity (PU) v Prešove oslavuje 70 rokov. Podľa hovorkyne univerzity Anny Polačkovej je jednou zo zakladajúcich a zároveň najstarších slovenských fakúlt. Vznikla v roku 1949 v Košiciach ako pobočka bratislavskej Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity vládnym nariadením. O tri roky neskôr v roku 1952 sa premiestnila z Košíc do Prešova, kde funguje až doteraz.

"Našej pedagogickej fakulte historicky nemožno uprieť, že je nielen jednou zo zakladajúcich fakúlt PU, ale rovnako aj fakultou, ktorá prešla za uplynulých 70 rokov najväčšími zmenami," uviedla dekanka fakulty Jana Burgerová.

Prví absolventi denného štúdia s kvalifikáciou pre národné školy vychádzali z pobočky pedagogickej fakulty na východnom Slovensku už v školskom roku 1949/50, pre stredné školy v školskom roku 1953/54.

V existencii pedagogickej fakulty nastal významný medzník v roku 1996, keď sa rozdelila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) na dve vysoké školy – existujúcu Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskú univerzitu v Prešove.

"Rok 1997 bol prelomovým, keďže naša pedagogická fakulta sa začala výhradne orientovať na prípravu učiteľov pre primárne vzdelávanie – prvý stupeň základných škôl," doplnila Burgerová.

V súčasnosti je fakulta podľa jej slov ako jediná na Slovensku špecializovaná na prípravu pedagógov pre materské školy, primárne vzdelávanie - prvý stupeň základných škôl, a pre špeciálne školy. Jej dlhodobo nosnými študijnými programami sú predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a špeciálna pedagogika.

Na pedagogickej fakulte aktuálne študuje 1484 študentov a 35 doktorandov. Od roku 1997 úspešne ukončilo štúdium na fakulte 7895 absolventov, od roku 1953 celkovo 21.847 absolventov. "Teší nás každoročný záujem uchádzačov o štúdium, ktorý mnohonásobne prevyšuje naše kapacitné možnosti," dodala Burgerová.

Pedagogická fakulta má skúsenosti aj s organizovaním, respektíve spoluorganizovaním, podujatí s celoslovenským významom, či už ide o Logickú olympiádu nadaných, spevácku súťaž Moyzesianu alebo organizovanie a gestorstvo Prešovskej detskej univerzity. Úspešná je aj v riešení projektov v rámci grantových schém, medzinárodných projektov, ako aj v oblasti medzinárodnej spolupráce.

Pri príležitosti 70. výročia založenia pedagogickej fakulty usporiadala fakulta v stredu (6. 2.) a vo štvrtok vedeckú konferenciu s názvom Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. Po slávnostnom otvorení konferencie za účasti mnohých významných hostí vedenie fakulty ocenilo osobnosti, ktoré výrazným spôsobom prispeli k rozvoju fakulty.