< sekcia Regióny

V bratislavskej Petržalke pripravujú sklad na použité akumulátory

batéria Foto: TASR

Areál je podľa údajov zámeru už vybudovaný a nebude vyžadovať stavebné úpravy.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Spoločnosť EnerSys, s. r. o., pripravuje v areáli na Gogoľovej ulici v Bratislave - Petržalke sklad použitých priemyselných batérií a akumulátorov, ktorý bude súčasťou jestvujúceho skladovo-priemyselného areálu Hydronika Nova s vybudovaným dopravným napojením a inžinierskymi sieťami. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie (EIA).

"V areáli sa uvažuje s kapacitou uskladnenia 49 ton batérií/rok klasifikovaných ako nebezpečný odpad, s 500 kilogramami (kg)/rok klasifikovaných ako tzv. ostatný odpad a s 500 kg absorbentov a obalov zo servisnej činnosti kategórie nebezpečný odpad. Prepravu a zhodnocovanie odpadu bude zabezpečovať autorizovaný spracovateľ," spresnil navrhovateľ v zverejnenom dokumente.

Areál je podľa údajov zámeru už vybudovaný a nebude vyžadovať stavebné úpravy. Predpokladaným termínom začatia prevádzky je 4. štvrťrok 2014, prevádzka skladu je však naviazaná na vydanie platných povolení v oblasti odpadového hospodárstva a posudzovania vplyvov na životné prostredie.

EnerSys, s. r. o., Bratislava vznikla zápisom do Obchodného registra SR v januári 2011. Predmetom jej činnosti sú najmä opravy, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických zariadení, ako aj podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Eviduje základné imanie v hodnote 2,17 milióna eur. Jediným majiteľom bratislavskej firmy je česká spoločnosť EnerSys, s. r. o., Praha.