Quantcast
< sekcia Regióny

Petržalka začala posielať výzvy neplatičom dane za psa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Povinnosť nahlásiť psa príslušnej samospráve vyplýva ich majiteľom zo zákona o miestnych daniach a poplatkoch. Urobiť tak musí do 30 dní.

Bratislava 6. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka začala posielať výzvy neplatičom dane za psa, len za tento rok ich eviduje takmer 600. Dlžníkom, ktorý miestnu daň neuhradili opakovane, pripomína, že im hrozí exekúcia. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Najväčšia bratislavská mestská časť eviduje viac ako 5000 psov, tým, že nie každý majiteľ psa si plní svoji zákonnú povinnosť, prichádza samospráva o tisíce eur ročne.

"Mnohí si neuvedomujú, že ak daň neuhradia do požadovaného termínu, dlh sa im nabaľuje a ani nevedia ako a ocitnú sa v súdom exekučnom konaní,"
upozorňuje prednostka miestneho úradu Petra Vančová.

Povinnosť nahlásiť psa príslušnej samospráve vyplýva ich majiteľom zo zákona o miestnych daniach a poplatkoch. Urobiť tak musí do 30 dní, zároveň je povinný v zákonnej lehote zaplatiť za neho daň. Mestská časť eviduje aj jednorazových neplatičov, ktorí sa s platbou omeškali a po obdržaní výzvy od mestskej časti ju promptne zaplatia. Vyskytnúť sa však môžu aj chronickí neplatiči, ktorí výzvy dlhodobo ignorujú.

Pri vymáhaní pohľadávok postupuje úrad v zmysle internej smernice. Majiteľ evidovaného psa by mal uhradiť daň do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že tak neurobí, stane sa dlžníkom a časom si môže úrad vymáhať pohľadávku prostredníctvom súdnych exekútorov. Podľa samosprávy by dlžníci nemali zabúdať na to, že sumy všetkých neuhradených miestnych daní a poplatkov sa im spočítavajú, nabiehajú tiež úroky z omeškania.

Každý, kto uhradí daň za psa, má nárok na bezplatný zásobník s 12 rolkami vreciek na psie exkrementy. Financie z dane putujú aj na pravidelnú údržbu 135 smetných košov určených na psie exkrementy. Ich počet ešte tento rok stúpne na viac ako 500. Okrem toho mestská časť investuje aj do starostlivosti o oplotené výbehy pre psy v jej správe. Aktuálne ich má tri, vzniknúť majú ďalšie.

Sadzba dane za psa sa určuje podľa veľkosti psa a toho, či ho majiteľ chová v byte alebo dome. Jej maximálna výška je určená na 67 eur.