< sekcia Regióny

Piešťany zaviedli poplatok za rozvoj a zvýšili niektoré dane

Na snímke priečelie Kolonádového mosta, vľavo monumentálna bronzová socha barlolamača od sochára Roberta Kühmayera - symbol uzdravujúcej sily piešťanských kúpeľovv v Piešťanoch, archívna foto. Foto: TASR – Martin Palkovič

Všetky opatrenia majú, ako uvádza radnica, pôvod v legislatívnych opatreniach vlády, ktoré sa dotkli všetkých samospráv.

Piešťany 12. decembra (TASR) – Poslanci piešťanského mestského zastupiteľstva vo štvrtok upravili na svojom zasadnutí viaceré sadzby daní. Zaviedli poplatok za rozvoj, zvýšili sadzby dane za nehnuteľnosti a za odpad.

Všetky opatrenia majú, ako uvádza radnica, pôvod v legislatívnych opatreniach vlády, ktoré sa dotkli všetkých samospráv.

Primátor Peter Jančovič povedal, že výpadok financií mesta v tejto súvislosti vychádza na 500.000 až 600.000 eur. Niektoré samosprávy sa podľa neho rozhodli pre radikálnejšie, Piešťany pre miernejšie zvyšovanie. "Zostáva otázkou, či sme my zodpovední za takýto stav," konštatoval.

V prípade poplatku za rozvoj bude mesto za každý, aj začatý, štvorcový meter (m2) podlahovej plochy vyberať pri stavbách na bývanie tri eurá, na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo desať eur, priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie 15 eur, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť desať eur. Mesto predpokladá, že v roku 2020 vynesie tento poplatok 50.000 eur, niektorí poslanci kritizovali, že v sume nie sú zahrnuté poplatky za rozvoj od potenciálnych významných investorov, ako je stavebník budúceho Thermal Parku. Výnos bude použitý, ako o tom informovala prednostka mestského úradu Denisa Bartošová, na úhradu kapitálových výdavkov, ako školstvo, sociálna oblasť, vodozádržné opatrenia a podobne, a použitie má radnica podľa uznesenia najmenej raz do roka zverejniť na svojej webovej stránke.

Pri dani z nehnuteľnosti určili poslanci hlasovaním sadzbu za stavby na bývanie a drobné stavby na 0,34 eura za m2, 0,80 eura za m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 1,10 eura za m2 za garáže, 0,85 eura za m2 za záhrady. Pri bytoch bude sadzba za m2 v roku 2020 0,34 eura. V miestnej časti Kocurice sú sadzby dane v niektorých prípadoch nižšie. Mesto zníži dane zo stavieb na bývanie a bytov vo výške 50 % pre osoby v hmotnej núdzi staršie ako 70 rokov, ak slúžia na ich trvalé bývanie.

Sadzba poplatku za odpad je pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v Piešťanoch stanovená na 0,095 eura na osobu a deň, pre právnické osoby 0,0192 eura na liter odpadu. Sadzba poplatku pre fyzickú osobu je 0,015 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín uložených v prevádzke Zberného dvora Piešťany.